فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس

فصل: 2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2005

جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی - فصل 2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
20:7
15
4
6
1
1
4
6:19
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
14:4
6
4
3
1
1
1
6:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:3
9
4
3
0
0
3
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
12:5
10
2
6
3
0
3
13:14
9
3
6
3
0
3
14:17
9
4
6
2
1
3
8:11
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
10:1
7
3
3
2
0
1
8:4
6
4
3
2
0
1
5:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
2:4
3
2
3
1
0
2
5:10
3
3
3
0
1
2
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:3
13
2
6
3
1
2
6:2
10
3
6
2
0
4
8:9
6
4
6
2
0
4
4:14
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
1
0
5:0
7
3
3
2
0
1
6:2
6
4
3
2
0
1
4:2
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
3
1
0
2
1:2
3
3
3
0
0
3
2:7
0
4
3
0
0
3
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:7
11
2
6
2
3
1
7:7
9
3
6
1
4
1
6:6
7
4
6
0
3
3
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:5
6
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
0
3
0
3:3
3
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
0
1
2
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
9:2
14
2
6
3
2
1
9:2
11
4
6
0
3
3
2:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
0
1
5:1
6
3
3
0
3
0
2:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
1
2
0
4:1
5
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
2
2
2
8:9
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
14:9
12
2
6
3
1
2
10:8
10
3
6
2
2
2
15:13
8
4
6
0
2
4
8:17
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
10:6
6
2
3
2
0
1
7:5
6
3
3
1
2
0
6:3
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:6
7
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
0
2
1
5:7
2
4
3
0
0
3
4:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:3
16
2
6
3
1
2
4:5
10
3
6
1
1
4
5:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:1
9
2
3
1
1
1
1:1
4
3
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
2
0
1
3:4
6
3
3
0
1
2
1:3
1
جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11