فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس

فصل: 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2005

جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی - فصل 2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:6
14
2
6
2
4
0
10:5
10
3
6
2
1
3
7:7
7
4
6
0
1
5
2:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
1
2
0
5:2
5
3
3
1
0
2
3:3
3
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
11:2
15
2
6
2
3
1
6:5
9
3
6
1
2
3
4:10
5
4
6
1
1
4
5:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:2
6
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
1
0
2
4:3
3
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
4:0
9
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
0
1
2
2:7
1
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
3
1
9:6
9
2
6
2
3
1
5:3
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
1
1
3:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:3
5
3
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
11:5
10
2
6
3
1
2
12:8
10
3
6
3
1
2
7:5
10
4
6
1
1
4
7:19
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
1
0
5:0
7
3
3
2
0
1
9:3
6
4
3
1
1
1
6:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
3
1
0
2
2:5
3
3
3
0
1
2
4:7
1
4
3
0
0
3
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:5
13
2
6
4
1
1
5:2
13
3
6
2
0
4
6:10
6
4
6
1
0
5
6:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
2
1
0
3:1
7
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
2:1
6
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
13:1
15
2
6
3
1
2
4:2
10
3
6
2
1
3
2:9
7
4
6
1
0
5
1:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
3
0
0
4:0
9
3
3
1
1
1
1:4
4
4
3
1
0
2
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:1
6
2
3
1
0
2
1:5
3
3
3
0
1
2
0:2
1
4
3
0
0
3
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
11:6
11
3
6
2
2
2
7:8
8
4
6
1
2
3
5:14
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
3
3
1
2
0
5:4
5
4
3
1
1
1
3:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
2:4
3
2
3
0
2
1
2:5
2
3
3
0
1
2
2:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
11:7
12
2
6
3
1
2
8:4
10
4
6
1
2
3
6:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
2
0
1
5:2
6
4
3
1
2
0
4:3
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
3
1
1
1
3:2
4
4
3
0
0
3
2:7
0
جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11