فوتبــال 11

آمریکای جنوبی

لیبرتادورس

فصل: 2022
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2005

جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی - فصل 2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
25:3
18
2
6
2
2
2
14:7
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:2
9
2
3
1
1
1
9:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:1
9
2
3
1
1
1
5:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:6
10
3
6
1
3
2
8:7
6
4
6
1
3
2
4:8
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
3
0
0
7:2
9
3
3
1
2
0
7:2
5
4
3
1
2
0
1:0
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
0
1
2
1:4
1
2
3
0
1
2
1:5
1
3
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
8:5
13
2
6
2
2
2
12:11
8
3
6
2
1
3
7:7
7
4
6
1
2
3
5:9
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
1
1
1
7:4
4
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
1
1
1
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
5:7
4
2
3
1
1
1
1:4
4
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:6
11
2
6
3
2
1
10:9
11
4
6
0
2
4
6:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
2
1
0
7:5
7
4
3
0
2
1
3:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
5:5
10
2
6
2
3
1
5:4
9
3
6
2
2
2
7:4
8
4
6
1
2
3
5:9
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
2
1
0
4:1
7
4
3
1
1
1
4:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
1:4
3
2
3
0
2
1
1:3
2
3
3
0
1
2
2:4
1
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
18:3
16
2
6
3
1
2
10:9
10
3
6
2
1
3
9:13
7
4
6
0
1
5
4:16
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:1
9
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
0
2
6:7
3
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
1
1
3:6
4
4
3
0
0
3
3:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:8
10
2
6
2
2
2
5:4
8
3
6
2
2
2
4:4
8
4
6
2
1
3
5:6
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:3
9
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
2
0
1
4:2
6
4
3
1
2
0
1:0
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
3:4
3
2
3
0
2
1
1:2
2
3
3
0
1
2
2:5
1
4
3
0
0
3
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:6
16
2
6
3
2
1
6:5
11
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
1
0
4:2
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
1
1
1
2:3
4
جدول لیبرتادورس آمریکای جنوبی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11