فوتبــال 11

آفریقا

جام کوسافا

فصل: 2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

جدول جام کوسافا آفریقا - فصل 2023

بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
2
0
1
1
1:2
1
3
0
0
0
0
0:0
0
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
2
1
0
1
3:3
3
3
1
0
1
0
1:1
1
4
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:0
9
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
1
0
2
4:4
3
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
1
0
1
2:2
3
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:2
3
2
1
1
0
0
1:0
3
3
3
1
0
2
4:4
3
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
1
0
2
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
4:3
3
2
2
0
1
1
1:2
1
3
0
0
0
0
0:0
0
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
1
1
0
0
1:0
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
1
0
1
0
1:1
1
جدول جام کوسافا آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11