فوتبــال 11

بین المللی

جام جهانی زیر 20 سال بانوان

فصل: 2018
  • 2018
  • 2016
  • 2014
  • 2012
  • 2010

جدول جام جهانی زیر 20 سال بانوان بین المللی - فصل 2018

Group A
  • Group A
  • Group B
  • Group C
  • Group D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:1
7
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
0
2
2:8
3
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
1
0
1
4:4
3
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
0
1
1
0:1
1
4
2
0
0
2
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
10:3
7
2
3
2
0
1
5:5
6
3
3
1
0
2
5:10
3
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:2
3
2
1
1
0
0
6:1
3
3
2
1
0
1
3:4
3
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:2
4
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
0
0
1
2:3
0
4
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
2
0
1
7:1
6
3
3
1
1
1
8:3
4
4
3
0
0
3
1:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
6:0
3
3
2
1
0
1
6:1
3
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:1
3
2
2
1
0
1
1:1
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
0
2
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
0
3
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
1
0
1
0
1:1
1
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
1
0
1
2:3
3
4
1
0
0
1
2:3
0
جدول جام جهانی زیر 20 سال بانوان بین المللی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11