فوتبــال 11

اروپا

انتخابی جام ملت‌ها بانوان

فصل: 2019
 • 2019
 • 2017
 • 2013

جدول انتخابی جام ملت‌ها بانوان اروپا - فصل 2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
10
0
0
48:3
30
2
10
8
0
2
23:6
24
3
10
6
0
4
31:12
18
4
10
3
1
6
6:29
10
5
10
1
2
7
9:28
5
6
10
0
1
9
1:40
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
22:1
15
2
5
4
0
1
12:3
12
3
5
3
0
2
12:6
9
4
5
2
0
3
4:14
6
5
5
0
2
3
2:16
2
6
5
0
0
5
1:25
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
26:2
15
2
5
4
0
1
11:3
12
3
5
3
0
2
19:6
9
4
5
1
1
3
2:15
4
5
5
1
0
4
7:12
3
6
5
0
1
4
0:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
10
9
1
0
48:1
28
2
10
8
1
1
37:5
25
4
10
3
1
6
11:30
10
6
10
0
0
10
3:45
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
4
1
0
28:0
13
2
5
4
0
1
26:3
12
4
5
1
1
3
5:15
4
6
5
0
0
5
1:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
5
5
0
0
20:1
15
2
5
4
1
0
11:2
13
4
5
2
0
3
6:15
6
6
5
0
0
5
2:33
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
34:1
18
3
8
4
2
2
16:4
14
4
7
2
0
5
11:15
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
9:3
7
3
2
2
0
0
7:0
6
4
4
1
0
3
7:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
27:1
12
3
4
2
1
1
7:1
7
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
1
0
48:1
22
2
8
5
1
2
24:9
16
3
8
4
2
2
16:5
14
4
8
1
0
7
3:43
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
21:0
12
2
4
2
1
1
11:5
7
3
4
2
1
1
8:2
7
4
4
1
0
3
3:20
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
27:1
10
2
4
3
0
1
13:4
9
3
4
2
1
1
8:3
7
4
4
0
0
4
0:23
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
1
0
24:2
22
2
8
6
1
1
10:2
19
3
8
4
0
4
26:5
12
4
8
2
0
6
7:21
6
5
8
0
0
8
0:37
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
14:1
12
2
4
3
1
0
4:1
10
3
4
2
0
2
11:3
6
4
4
1
0
3
4:9
3
5
4
0
0
4
0:20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:1
10
2
4
3
0
1
6:1
9
3
4
2
0
2
15:2
6
4
4
1
0
3
3:12
3
5
4
0
0
4
0:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
1
0
40:2
22
2
8
6
1
1
25:5
19
3
8
3
1
4
7:19
10
4
8
2
1
5
11:20
7
5
8
0
0
8
2:39
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
24:0
12
2
4
3
1
0
15:2
10
3
4
1
1
2
3:9
4
4
4
1
0
3
5:8
3
5
4
0
0
4
2:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
16:2
10
2
4
3
0
1
10:3
9
3
4
2
0
2
4:10
6
4
4
1
1
2
6:12
4
5
4
0
0
4
0:22
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
1
0
44:0
22
2
8
6
1
1
22:3
19
3
8
4
0
4
21:12
12
4
8
2
0
6
8:39
6
5
8
0
0
8
2:43
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
32:0
12
2
4
3
1
0
13:0
10
3
4
2
0
2
12:5
6
4
4
1
0
3
4:17
3
5
4
0
0
4
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
12:0
10
2
4
3
0
1
9:3
9
3
4
2
0
2
9:7
6
4
4
1
0
3
4:22
3
5
4
0
0
4
2:29
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
7
0
1
37:5
21
2
8
6
1
1
20:6
19
3
8
4
0
4
13:16
12
4
8
2
1
5
7:19
7
5
8
0
0
8
1:32
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
22:2
12
2
4
4
0
0
14:1
12
3
4
2
0
2
7:4
6
4
4
1
1
2
3:6
4
5
4
0
0
4
1:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
15:3
9
2
4
2
1
1
6:5
7
3
4
2
0
2
6:12
6
4
4
1
0
3
4:13
3
5
4
0
0
4
0:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
8
8
0
0
46:1
24
2
8
5
0
3
16:21
15
3
8
4
1
3
11:10
13
4
8
2
1
5
6:21
7
5
8
0
0
8
2:28
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
27:0
12
2
4
3
0
1
7:5
9
3
4
3
0
1
7:9
9
4
4
1
1
2
2:10
4
5
4
0
0
4
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
19:1
12
2
4
2
0
2
9:12
6
3
4
1
1
2
4:5
4
4
4
1
0
3
4:11
3
5
4
0
0
4
1:15
0
جدول انتخابی جام ملت‌ها بانوان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11