فوتبــال 11

اروپا

لیگ اروپا

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010

جدول لیگ اروپا اروپا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:3
15
2
6
3
1
2
10:8
10
3
6
1
2
3
8:11
5
4
6
1
1
4
8:18
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
0
2
1
3:6
2
4
3
0
0
3
3:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:3
6
2
3
1
1
1
4:3
4
3
3
1
1
1
5:7
4
4
3
1
0
2
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
8:6
11
2
6
2
3
1
5:4
9
3
6
1
4
1
7:7
7
4
6
0
3
3
2:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:5
7
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
1
1
1
2:2
4
4
3
0
2
1
0:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
3:2
5
2
3
1
1
1
1:1
4
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:4
13
2
6
4
0
2
8:4
12
3
6
3
0
3
7:11
9
4
6
0
1
5
3:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
2
0
1
4:1
6
3
3
2
0
1
5:3
6
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
0
2
2:8
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:4
13
2
6
4
0
2
11:7
12
3
6
2
2
2
9:12
8
4
6
0
1
5
3:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
3
0
0
7:1
9
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:3
4
2
3
1
0
2
4:6
3
3
3
1
0
2
5:9
3
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:6
13
2
6
4
0
2
6:4
12
3
6
2
0
4
6:9
6
4
6
1
1
4
5:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
3
0
0
5:1
9
3
3
2
0
1
4:3
6
4
3
1
1
1
3:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
3:4
4
2
3
1
0
2
1:3
3
3
3
0
0
3
2:6
0
4
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
14:7
11
3
6
2
2
2
8:10
8
4
6
1
2
3
7:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
2
0
1
8:4
6
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
6:3
5
3
3
1
0
2
5:7
3
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
8:9
10
2
6
2
3
1
8:6
9
3
6
2
2
2
8:7
8
4
6
1
2
3
7:9
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
2
1
0
6:4
7
3
3
2
0
1
5:3
6
4
3
1
2
0
5:3
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
2:5
3
2
3
0
2
1
3:4
2
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
12:4
11
3
6
1
4
1
5:7
7
4
6
1
2
3
3:9
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
7:2
4
3
3
0
2
1
2:5
2
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
2
0
3:2
5
4
3
1
1
1
2:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
11:7
12
2
6
3
2
1
9:7
11
3
6
0
4
2
6:8
4
4
6
0
3
3
6:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:5
7
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:2
5
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
1
2
4:6
1
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
7:9
10
2
6
2
3
1
12:6
9
3
6
2
2
2
6:9
8
4
6
1
2
3
7:8
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
7:3
5
2
3
1
1
1
2:4
4
3
3
1
0
2
3:7
3
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:5
6
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
1
1
1
6:3
4
4
3
1
1
1
5:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
15:9
14
2
6
4
1
1
11:5
13
4
6
1
0
5
6:15
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:1
6
2
3
1
2
0
8:6
5
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
2
1
0
6:4
7
4
3
0
0
3
3:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:2
13
2
6
2
3
1
15:8
9
3
6
2
2
2
10:10
8
4
6
1
0
5
4:19
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:0
9
2
3
1
2
0
8:2
5
3
3
1
1
1
6:4
4
4
3
1
0
2
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
3
1
1
1
4:6
4
3
3
1
1
1
7:6
4
4
3
0
0
3
1:11
0
جدول لیگ اروپا اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11