اروپا

لیگ اروپا

فصل: 2018/2019
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
اعلان‌ها

جدول لیگ اروپا اروپا - فصل 2018/2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
 • گروه I
 • گروه J
 • گروه K
 • گروه L
 • گروه C
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
16:9
13
2
6
3
1
2
7:6
10
3
6
1
2
3
6:12
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
2
0
1
5:4
6
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
10:6
6
2
3
1
1
1
4:5
4
3
3
1
1
1
2:2
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
17:6
18
2
6
3
0
3
6:8
9
3
6
2
1
3
9:8
7
4
6
0
1
5
4:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
0
1
4:3
6
3
3
1
1
1
5:4
4
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:5
9
2
3
1
0
2
4:4
3
3
3
1
0
2
2:5
3
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:3
14
2
6
2
2
2
7:7
8
4
6
0
3
3
2:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:2
7
2
3
2
1
0
4:0
7
4
3
0
2
1
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
0
1
2
3:7
1
4
3
0
1
2
0:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:2
16
2
6
4
1
1
13:3
13
4
6
1
0
5
2:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
2
0
1
5:1
6
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
2
1
0
8:2
7
3
3
1
0
2
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
7:2
12
2
6
3
1
2
11:6
10
3
6
3
1
2
12:9
10
4
6
0
1
5
3:16
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:1
7
2
3
2
1
0
8:2
7
3
3
2
0
1
9:5
6
4
3
0
1
2
0:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
2:1
5
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
0
3
3:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
4
0
12:5
10
2
6
3
1
2
6:9
10
3
6
1
3
2
8:8
6
4
6
1
2
3
8:12
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:2
7
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
2
0
3:1
5
4
3
1
1
1
8:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
0
3
0
3:3
3
2
3
1
0
2
3:9
3
3
3
0
1
2
0:4
1
4
3
0
1
2
5:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
0
3
9:11
9
3
6
2
1
3
10:10
7
4
6
0
1
5
6:16
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
1
1
6:5
4
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
0
2
4:5
3
3
3
1
0
2
4:7
3
4
3
0
1
2
3:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
14:8
11
2
6
2
3
1
7:6
9
3
6
2
1
3
9:11
7
4
6
1
2
3
8:13
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
1
2
0
5:3
5
3
3
1
1
1
6:5
4
4
3
1
0
2
5:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
7:7
4
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
1
2
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
18:6
12
2
6
4
0
2
8:8
12
3
6
3
1
2
7:9
10
4
6
0
1
5
4:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:1
9
2
3
3
0
0
6:3
9
3
3
3
0
0
5:2
9
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
4:5
3
2
3
1
0
2
2:5
3
3
3
0
1
2
2:7
1
4
3
0
0
3
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:7
11
2
6
3
0
3
7:8
9
3
6
2
2
2
7:7
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
1
1
1
5:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
1
0
2
2:5
3
4
3
0
2
1
3:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:3
16
2
6
3
0
3
9:9
9
3
6
2
1
3
5:7
7
4
6
1
0
5
5:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
1
0
2
4:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
4:3
10
3
6
2
1
3
6:6
7
4
6
1
2
3
3:5
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
3:0
7
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
2:2
4
2
3
1
0
2
2:3
3
3
3
1
0
2
1:3
3
جدول لیگ اروپا اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها