فوتبــال 11

اروپا

یورو بانوان

فصل: 2022
  • 2022
  • 2017
  • 2013
  • 2009

جدول یورو بانوان اروپا - فصل 2022

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
14:0
9
2
3
2
0
1
3:1
6
3
3
1
0
2
4:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:0
6
2
2
2
0
0
3:0
6
3
1
1
0
0
4:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
5:0
3
2
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
1
0
2
1:5
3
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
1
1
0
0
4:1
3
3
2
1
0
1
1:1
3
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:0
3
2
2
1
0
1
1:2
3
3
2
0
0
2
1:5
0
4
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
2
1
0
8:4
7
3
3
0
1
2
4:8
1
4
3
0
1
2
4:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
1
0
4:3
4
3
1
0
1
0
2:2
1
4
1
0
0
1
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:1
3
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
1
1
3:4
1
4
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:3
7
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
0
3
0
3:3
3
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:2
6
2
1
0
1
0
1:1
1
3
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
1
1
1:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
2:2
3
2
2
0
2
0
2:2
2
3
1
0
1
0
1:1
1
4
1
0
0
1
1:5
0
جدول یورو بانوان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11