فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2020/2021
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2020/2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
18:5
16
2
6
2
3
1
7:8
9
3
6
1
1
4
10:17
4
4
6
0
3
3
5:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
1
2
4:10
1
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:4
7
2
3
1
1
1
3:5
4
3
3
1
0
2
6:7
3
4
3
0
2
1
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
11:9
10
2
6
2
2
2
16:9
8
3
6
2
2
2
5:12
8
4
6
1
3
2
7:9
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:5
6
2
3
1
1
1
8:5
4
3
3
1
1
1
2:6
4
4
3
0
2
1
2:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
8:4
4
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
1
1
1
3:6
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
13:1
16
2
6
4
1
1
10:3
13
3
6
1
0
5
2:10
3
4
6
1
0
5
2:13
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
2
1
0
5:0
7
3
3
1
0
2
2:6
3
4
3
1
0
2
1:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
2
0
1
5:3
6
3
3
0
0
3
1:7
0
4
3
0
0
3
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:3
13
2
6
3
2
1
10:8
11
3
6
2
1
3
7:7
7
4
6
0
2
4
4:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:2
6
2
3
1
0
2
3:3
3
3
3
0
2
1
3:8
2
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
2
3
2
1
0
7:1
7
3
3
1
1
1
4:4
4
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
14:2
14
2
6
4
1
1
9:8
13
3
6
1
2
3
6:11
5
4
6
0
1
5
3:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:6
6
2
3
1
2
0
4:1
5
3
3
1
0
2
2:6
3
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:1
9
2
3
2
1
0
5:2
7
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
0
3
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
12:5
13
2
6
2
4
0
11:7
10
3
6
2
2
2
8:10
8
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:4
7
2
3
2
1
0
6:1
7
3
3
1
1
1
4:4
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:4
6
2
3
1
1
1
4:6
4
3
3
0
3
0
3:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:4
15
2
6
5
0
1
16:5
15
3
6
1
1
4
4:13
4
4
6
0
1
5
5:17
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
2
0
1
7:5
6
3
3
1
0
2
1:6
3
4
3
0
1
2
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
3
0
0
9:0
9
3
3
0
1
2
3:7
1
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
13:6
12
2
6
4
0
2
11:12
12
3
6
3
0
3
15:10
9
4
6
1
0
5
7:18
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
2
0
1
7:3
6
3
3
2
0
1
10:4
6
4
3
1
0
2
5:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
0
2
5:6
3
3
3
1
0
2
4:9
3
4
3
0
0
3
2:11
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11