اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2018/2019
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004
اعلان‌ها

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2018/2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:2
13
2
6
4
1
1
9:6
13
3
6
1
3
2
6:5
6
4
6
0
1
5
2:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
1
0
7:0
7
3
3
0
2
1
1:2
2
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:2
6
2
3
1
1
1
2:5
4
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
14:5
14
2
6
2
2
2
9:10
8
3
6
2
2
2
6:7
8
4
6
0
2
4
6:13
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
0
1
5:5
6
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
1
0
2
2:4
3
3
3
0
2
1
4:5
2
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
17:9
11
2
6
3
0
3
9:7
9
3
6
2
3
1
7:5
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
1
0
10:4
7
3
3
2
1
0
5:2
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
7:5
4
2
3
0
2
1
2:3
2
3
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:6
16
2
6
3
2
1
6:4
11
3
6
1
1
4
5:8
4
4
6
1
0
5
4:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
1
1
1
5:3
4
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
0
0
3
0:5
0
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
15:5
14
2
6
3
3
0
11:5
12
3
6
2
1
3
6:11
7
4
6
0
0
6
2:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
2
1
0
8:2
7
3
3
1
1
1
2:3
4
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
1
2
0
4:2
5
3
3
1
0
2
4:8
3
4
3
0
0
3
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
16:6
13
2
6
1
5
0
12:11
8
3
6
1
3
2
8:16
6
4
6
0
3
3
11:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:3
6
2
3
0
3
0
6:6
3
3
3
0
2
1
3:6
2
4
3
0
1
2
6:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
1
1
5:10
4
4
3
0
2
1
5:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
12:5
12
2
6
3
0
3
11:8
9
3
6
2
1
3
7:16
7
4
6
2
1
3
8:9
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
2
3
2
0
1
8:2
6
3
3
1
1
1
4:8
4
4
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:1
6
2
3
1
1
1
5:5
4
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
1
0
2
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
9:4
12
2
6
3
1
2
7:4
10
3
6
2
2
2
6:6
8
4
6
1
1
4
4:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:2
6
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
1
1
1:1
4
4
3
1
1
1
3:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
2
0
1
4:2
6
3
3
0
2
1
1:2
2
4
3
0
0
3
1:7
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها