فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2021/2022
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2021/2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
18:10
12
2
6
3
2
1
13:8
11
3
6
2
1
3
15:14
7
4
6
1
1
4
6:20
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:3
9
2
3
3
0
0
12:5
9
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
0
1
2
2:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
6:5
3
2
3
1
0
2
10:9
3
3
3
1
0
2
4:9
3
4
3
0
2
1
4:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
17:6
18
2
6
2
1
3
7:8
7
3
6
1
2
3
4:11
5
4
6
1
1
4
6:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
1
0
2
3:8
3
3
3
0
1
2
3:5
1
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:4
9
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
2
1
1:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
20:5
18
2
6
3
0
3
14:12
9
3
6
3
0
3
10:11
9
4
6
0
0
6
3:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:2
9
2
3
2
0
1
8:6
6
3
3
2
0
1
7:3
6
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:3
9
2
3
1
0
2
6:6
3
3
3
1
0
2
3:8
3
4
3
0
0
3
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:3
15
2
6
3
1
2
8:5
10
3
6
2
1
3
7:11
7
4
6
0
2
4
2:12
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
2
0
1
5:2
6
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
2
1
1:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
1
1
1
3:3
4
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
22:3
18
2
6
2
2
2
7:9
8
3
6
2
1
3
2:9
7
4
6
0
1
5
1:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:2
9
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
1
1
1
1:3
4
4
3
0
1
2
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
1
0
2
1:6
3
3
3
0
2
1
2:5
2
4
3
0
0
3
0:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
11:8
11
2
6
3
1
2
12:9
10
3
6
1
3
2
12:13
6
4
6
1
2
3
7:12
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
1
1
1
4:4
4
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
1
1
1
6:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:5
6
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
0
2
1
7:8
2
4
3
0
1
2
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:4
11
2
6
3
1
2
8:6
10
3
6
1
3
2
5:5
6
4
6
1
2
3
5:10
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
2
0
1:0
5
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
1
1
1
4:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:4
6
2
3
0
2
1
1:2
2
3
3
0
1
2
2:4
1
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
10:6
15
2
6
4
1
1
13:4
13
3
6
1
2
3
10:10
5
4
6
0
1
5
1:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
3
0
0
6:2
9
4
3
0
1
2
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:4
6
2
3
1
1
1
4:4
4
4
3
0
0
3
0:9
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11