فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
10:0
12
2
4
2
1
1
9:5
7
3
4
0
2
2
2:8
2
4
4
0
1
3
0:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
2
1
1
0
8:2
4
3
2
0
1
1
0:5
1
4
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
1
0
1
1:3
3
3
2
0
1
1
2:3
1
4
2
0
1
1
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
15:4
12
2
4
2
1
1
13:9
7
4
4
0
1
3
5:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
0
1
7:7
3
4
2
0
1
1
4:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:4
6
2
2
1
1
0
6:2
4
3
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
11:2
10
2
4
1
2
1
7:9
5
3
4
1
2
1
9:7
5
4
4
0
1
3
3:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
1
0
7:3
4
3
2
0
1
1
2:3
1
4
2
0
1
1
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:1
4
2
2
1
1
0
5:4
4
3
2
0
1
1
2:4
1
4
2
0
0
2
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
9:4
10
2
4
2
1
1
6:4
7
3
4
1
0
3
4:7
3
4
4
1
0
3
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:3
4
2
2
1
0
1
3:2
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
10:7
9
2
4
2
2
0
6:3
8
3
4
1
1
2
12:10
4
4
4
0
1
3
4:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:4
6
2
2
1
1
0
3:1
4
3
2
1
0
1
8:5
3
4
2
0
1
1
1:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
0
1
4:3
3
3
2
0
1
1
4:5
1
4
2
0
0
2
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
4:2
8
2
4
2
1
1
5:4
7
3
4
1
1
2
6:6
4
4
4
0
2
2
2:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
2
1
0
1
2:2
3
3
2
0
2
0
1:1
2
4
2
0
0
2
3:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
0
1
6:4
9
2
4
2
1
1
7:4
7
4
4
1
0
3
5:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:2
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
1
0
1
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
1
0
1
3:2
3
4
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
10:5
7
2
4
2
1
1
7:6
7
3
4
2
1
1
6:5
7
4
4
0
1
3
3:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
3:1
3
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
0
1
1
4:5
1
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
1
0
7:4
4
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
0
0
2
1:7
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11