فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
17:2
16
2
6
3
2
1
14:8
11
3
6
0
3
3
4:12
3
4
6
0
2
4
1:14
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
2
3
1
2
0
10:4
5
3
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
1
2
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
2
0
1
4:4
6
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
1
2
0:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
24:5
18
2
6
3
1
2
18:14
10
3
6
1
1
4
8:14
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
0
1
11:9
6
3
3
1
1
1
5:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
16:4
9
2
3
1
1
1
7:5
4
4
3
0
0
3
3:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
16:4
14
2
6
2
1
3
8:12
7
3
6
1
3
2
8:13
6
4
6
1
2
3
10:13
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
1
1
1
8:7
4
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
1
2
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:2
7
2
3
1
2
0
6:5
5
3
3
1
0
2
4:9
3
4
3
0
1
2
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:4
16
2
6
3
1
2
8:5
10
3
6
2
0
4
5:9
6
4
6
1
0
5
4:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
2
1
0
5:2
7
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
1
0
2
3:3
3
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
1
0
2
3:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
13:8
13
2
6
3
3
0
11:4
12
3
6
2
1
3
16:13
7
4
6
0
1
5
5:20
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
1
0
7:5
7
3
3
1
0
2
8:7
3
4
3
0
1
2
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
2
3
1
2
0
4:3
5
3
3
1
1
1
8:6
4
4
3
0
0
3
3:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
9:4
14
2
6
3
1
2
8:8
10
3
6
2
1
3
10:9
7
4
6
0
2
4
4:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
2
1
0
5:3
7
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:2
7
2
3
1
0
2
6:6
3
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
10:8
11
2
6
2
2
2
9:8
8
3
6
2
1
3
10:11
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:3
6
3
3
1
2
0
6:4
5
4
3
1
1
1
4:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
1
0
2
3:4
3
3
3
0
1
2
4:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:7
11
2
6
3
2
1
11:9
11
3
6
3
1
2
12:6
10
4
6
0
1
5
4:14
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
6:6
4
2
3
1
1
1
6:6
4
3
3
1
0
2
3:2
3
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
2
1
0
9:4
7
3
3
2
1
0
5:3
7
4
3
0
0
3
2:9
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11