اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2017/2018
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004
اعلان‌ها

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2017/2018

لیگ قهرمانان گروه A
 • لیگ قهرمانان گروه A
 • لیگ قهرمانان گروه B
 • لیگ قهرمانان گروه C
 • لیگ قهرمانان گروه D
 • لیگ قهرمانان گروه E
 • لیگ قهرمانان گروه F
 • لیگ قهرمانان گروه G
 • لیگ قهرمانان گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
12:3
15
2
6
4
0
2
11:5
12
3
6
3
0
3
8:10
9
4
6
0
0
6
1:14
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
0
1
7:2
6
3
3
1
0
2
3:6
3
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:2
6
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
2
0
1
4:3
6
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
25:4
15
2
6
5
0
1
13:6
15
3
6
1
0
5
5:18
3
4
6
1
0
5
2:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
15:1
9
2
3
3
0
0
9:1
9
3
3
0
0
3
1:8
0
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
10:3
6
2
3
2
0
1
4:5
6
3
3
1
0
2
4:10
3
4
3
1
0
2
1:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:6
11
2
6
3
2
1
16:8
11
3
6
1
4
1
5:4
7
4
6
0
2
4
2:14
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
1
2
0
10:4
5
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:4
6
2
3
1
1
1
5:6
4
3
3
0
3
0
1:1
3
4
3
0
1
2
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
9:1
14
2
6
3
2
1
7:5
11
3
6
2
1
3
8:9
7
4
6
0
1
5
4:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:1
9
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
1:0
5
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
23:6
12
2
6
2
3
1
12:12
9
3
6
1
3
2
9:13
6
4
6
0
3
3
3:16
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
12:2
7
2
3
2
1
0
8:4
7
3
3
1
2
0
7:3
5
4
3
0
2
1
2:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
11:4
5
2
3
0
2
1
4:8
2
3
3
0
1
2
1:7
1
4
3
0
1
2
2:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:5
15
2
6
4
0
2
9:9
12
3
6
2
0
4
11:11
6
4
6
1
0
5
5:14
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
3
0
0
5:1
9
3
3
2
0
1
8:5
6
4
3
1
0
2
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:4
6
2
3
1
0
2
2:6
3
3
3
0
0
3
3:6
0
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
11:5
14
2
6
3
1
2
15:10
10
3
6
2
1
3
10:11
7
4
6
0
2
4
6:16
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
9:6
6
2
3
1
2
0
4:2
5
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:3
9
2
3
1
1
1
6:4
4
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
0
2
1
4:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
15:4
16
2
6
4
1
1
17:7
13
3
6
0
2
4
7:13
2
4
6
0
2
4
2:17
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
2
3
2
1
0
7:3
7
3
3
0
1
2
3:6
1
4
3
0
1
2
1:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
0
1
10:4
6
3
3
0
1
2
4:7
1
4
3
0
1
2
1:7
1
جدول لیگ قهرمانان اروپا
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها