فوتبــال 11

اروپا

لیگ قهرمانان

فصل: 2023/2024
 • 2023/2024
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004

جدول لیگ قهرمانان اروپا - فصل 2023/2024

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
12:6
16
2
6
2
2
2
8:8
8
3
6
1
2
3
10:13
5
4
6
1
1
4
12:15
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:4
7
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
2
1
6:8
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
0
2
4:5
3
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
1
2
9:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
16:4
13
2
6
2
3
1
8:10
9
3
6
2
2
2
6:11
8
4
6
0
2
4
7:12
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
12:0
9
2
3
2
1
0
5:3
7
3
3
1
2
0
4:3
5
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:4
4
2
3
1
1
1
4:7
4
3
3
0
1
2
1:8
1
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
16:7
18
2
6
3
1
2
10:9
10
3
6
1
1
4
6:12
4
4
6
0
2
4
6:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
0
1
2
3:5
1
4
3
0
0
3
4:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:5
9
2
3
2
0
1
5:5
6
3
3
1
0
2
3:7
3
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
3
0
7:2
12
2
6
3
3
0
8:5
12
3
6
1
1
4
7:11
4
4
6
1
1
4
4:8
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
1
2
0
4:2
5
3
3
0
1
2
3:6
1
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:0
7
2
3
1
2
0
5:4
5
3
3
1
1
1
3:2
4
4
3
1
0
2
4:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
17:6
14
2
6
3
1
2
7:7
10
3
6
2
0
4
9:10
6
4
6
1
1
4
5:15
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:2
9
2
3
2
1
0
4:1
7
3
3
2
0
1
6:4
6
4
3
1
1
1
5:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:4
5
2
3
1
0
2
3:6
3
3
3
0
0
3
3:6
0
4
3
0
0
3
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
7:4
11
2
6
2
2
2
9:8
8
3
6
2
2
2
5:8
8
4
6
1
2
3
6:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:1
7
2
3
1
2
0
3:1
5
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
1
0
2
5:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:3
6
2
3
1
1
1
2:4
4
3
3
0
2
1
1:3
2
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
6
0
0
18:7
18
2
6
4
0
2
13:10
12
3
6
1
1
4
7:13
4
4
6
0
1
5
7:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:3
9
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
0
2
4:6
3
4
3
0
1
2
5:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:4
9
2
3
2
0
1
7:5
6
3
3
0
1
2
3:7
1
4
3
0
0
3
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
12:6
12
2
6
4
0
2
15:8
12
3
6
3
0
3
10:12
9
4
6
1
0
5
6:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
2
3
2
0
1
7:4
6
3
3
2
0
1
3:3
6
4
3
1
0
2
6:9
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:4
6
2
3
1
0
2
7:9
3
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
0
3
0:8
0
جدول لیگ قهرمانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11