فوتبــال 11

آسیا

سوزوکی کاپ

فصل: 2018
  • 2018
  • 2016
  • 2014
  • 2012
  • 2010
  • 2008

جدول سوزوکی کاپ آسیا - فصل 2018

بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
0:0
3
2
2
1
0
1
0:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
0:0
3
2
1
1
0
0
0:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
0
0
1
0:0
0
2
1
0
0
1
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:0
10
2
4
3
0
1
7:3
9
3
4
2
1
1
7:5
7
4
4
1
0
3
4:9
3
5
4
0
0
4
3:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
5:0
6
3
2
1
1
0
4:1
4
4
2
1
0
1
3:2
3
5
2
0
0
2
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
4
2
2
1
0
1
3:4
3
3
2
1
0
1
1:2
3
4
2
0
0
2
1:7
0
5
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
15:3
10
2
4
2
2
0
5:3
8
3
4
2
0
2
7:5
6
4
4
1
1
2
5:6
4
5
4
0
0
4
4:19
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
2
0
0
7:2
6
3
2
1
1
0
3:1
4
4
2
1
1
0
2:1
4
5
2
0
0
2
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
2
1
1
0
8:1
4
3
2
0
0
2
0:4
0
4
2
0
0
2
2:5
0
5
2
0
0
2
2:9
0
جدول سوزوکی کاپ آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11