فوتبــال 11

آسیا

قهرمانی زیر 19 سال

فصل: 2018
  • 2018
  • 2016
  • 2014

جدول قهرمانی زیر 19 سال آسیا - فصل 2018

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
11:7
6
2
3
2
0
1
9:7
6
3
3
2
0
1
10:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:5
6
2
2
2
0
0
4:1
6
3
1
1
0
0
2:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
8:2
3
2
1
0
0
1
1:2
0
3
1
0
0
1
5:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:3
9
2
3
1
1
1
6:7
4
4
3
0
1
2
3:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
10:2
6
2
2
1
0
1
3:4
3
4
1
0
1
0
3:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
1
0
1
0
3:3
1
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
1
0
0
1
1:3
0
4
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
3:2
4
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
3
3
1
0
2
2:2
3
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
3
2
1
0
1
2:1
3
4
1
0
1
0
2:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
1:4
0
جدول قهرمانی زیر 19 سال آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11