فوتبــال 11

بین المللی

بازی‌های المپیک

فصل: 2016
  • 2016
  • 2012
  • 2008
  • 2004

جدول بازی‌های المپیک بین المللی - فصل 2016

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:0
5
2
3
1
1
1
1:4
4
3
3
0
3
0
1:1
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
1:4
3
2
2
0
2
0
0:0
2
4
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
2
0
2
0
1:1
2
3
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:6
6
2
3
1
2
0
6:4
5
3
3
1
1
1
7:7
4
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
2:0
3
3
1
1
0
0
5:4
3
4
2
0
1
1
2:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
1:2
3
2
2
0
2
0
4:4
2
3
1
0
0
1
0:1
0
4
1
0
0
1
4:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
15:5
5
3
3
1
1
1
7:4
4
4
3
0
0
3
1:23
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
13:3
4
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
0
2
1:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
5:2
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
1
0
0
1
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:2
7
2
3
1
1
1
5:5
4
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
2:0
3
3
2
1
0
1
4:4
3
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
0
2
3:5
0
جدول بازی‌های المپیک بین المللی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11