فوتبــال 11

آسیا

بازی‌های آسیایی

فصل: 2023
  • 2023
  • 2018
  • 2014

جدول بازی‌های آسیایی آسیا - فصل 2023

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
  • گروه E
  • گروه F
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:1
7
2
3
1
1
1
3:6
4
3
3
1
1
1
2:5
4
4
3
0
1
2
0:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:1
4
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
1
1
1:5
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
4:0
3
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
0
1
1
0:1
1
4
2
0
1
1
2:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:0
7
2
3
2
1
0
6:1
7
3
3
1
0
2
5:9
3
4
3
0
0
3
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
1
0
1
5:5
3
3
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
0
1
1
0:1
1
3
2
0
1
1
1:3
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:1
3
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
1:0
3
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
0
2
1
2:5
2
3
3
0
2
1
2:6
2
4
3
0
2
1
2:11
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
1
0
1:1
1
3
1
0
1
0
1:1
1
4
2
0
1
1
1:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
1
1
1:4
1
4
2
0
1
1
1:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
2:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
1
1
0
0
2:0
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
2
0
0
2
0:2
0
جدول بازی‌های آسیایی آسیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11