فوتبــال 11

بین المللی

جام جهانی زیر 17 سال

فصل: 2019
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2011
 • 2009

جدول جام جهانی زیر 17 سال بین المللی - فصل 2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9 :1
9
2
3
2
0
1
4 :4
6
3
3
1
0
2
2 :5
3
4
3
0
0
3
2 :7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7 :1
6
2
2
1
0
1
2 :3
3
3
1
0
0
1
1 :2
0
4
1
0
0
1
0 :1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2 :0
3
2
1
1
0
0
2 :1
3
3
2
1
0
1
1 :3
3
4
2
0
0
2
2 :6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8 :6
6
2
3
2
0
1
7 :6
6
3
3
1
1
1
5 :5
4
4
3
0
1
2
6 :9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7 :4
6
2
2
1
1
0
4 :3
4
3
1
1
0
0
2 :1
3
4
1
0
0
1
2 :3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5 :5
3
2
2
0
1
1
4 :6
1
3
1
0
0
1
1 :2
0
4
1
0
0
1
1 :2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7 :1
9
2
3
2
0
1
5 :5
6
3
3
1
0
2
5 :6
3
4
3
0
0
3
3 :8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2 :0
3
2
2
1
0
1
5 :4
3
3
2
1
0
1
3 :4
3
4
1
0
0
1
0 :2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5 :1
6
2
1
1
0
0
2 :1
3
3
1
0
0
1
0 :2
0
4
2
0
0
2
3 :6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4 :0
7
2
3
2
0
1
7 :3
6
3
3
1
0
2
5 :6
3
4
3
0
1
2
1 :8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3 :0
3
2
2
1
0
1
5 :3
3
3
2
0
1
1
1 :4
1
4
1
0
0
1
0 :1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7 :2
6
2
2
1
1
0
1 :0
4
3
1
0
0
1
0 :4
0
4
1
0
0
1
0 :3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7 :1
7
2
3
2
1
0
6 :2
7
3
3
1
0
2
3 :8
3
4
3
0
0
3
1 :6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5 :1
4
2
1
1
0
0
1 :0
3
3
1
1
0
0
3 :1
3
4
2
0
0
2
1 :5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3 :1
4
2
1
1
0
0
2 :0
3
3
1
0
0
1
0 :1
0
4
2
0
0
2
2 :8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9 :1
7
2
3
2
0
1
8 :3
6
3
3
1
1
1
9 :2
4
4
3
0
0
3
0 :20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
9 :2
3
2
1
0
1
0
0 :0
1
3
1
0
0
1
1 :2
0
4
2
0
0
2
0 :12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9 :1
6
2
2
2
0
0
7 :1
6
3
1
0
1
0
0 :0
1
4
1
0
0
1
0 :8
0
جدول جام جهانی زیر 17 سال بین المللی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11