فوتبــال 11

بین المللی

جام جهانی زیر 17 سال

فصل: 2019
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2011
 • 2009

جدول جام جهانی زیر 17 سال بین المللی - فصل 2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:1
9
2
3
2
0
1
4:4
6
3
3
1
0
2
2:5
3
4
3
0
0
3
2:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
0
1
2:3
3
3
1
0
0
1
1:2
0
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
1
1
0
0
2:1
3
3
2
1
0
1
1:3
3
4
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
8:6
6
2
3
2
0
1
7:6
6
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
0
1
2
6:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:4
6
2
2
1
1
0
4:3
4
3
1
1
0
0
2:1
3
4
1
0
0
1
2:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:5
3
2
2
0
1
1
4:6
1
3
1
0
0
1
1:2
0
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:1
9
2
3
2
0
1
5:5
6
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
2
2
1
0
1
5:4
3
3
2
1
0
1
3:4
3
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
0
0
1
0:2
0
4
2
0
0
2
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:0
7
2
3
2
0
1
7:3
6
3
3
1
0
2
5:6
3
4
3
0
1
2
1:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
3:0
3
2
2
1
0
1
5:3
3
3
2
0
1
1
1:4
1
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:2
6
2
2
1
1
0
1:0
4
3
1
0
0
1
0:4
0
4
1
0
0
1
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:1
7
2
3
2
1
0
6:2
7
3
3
1
0
2
3:8
3
4
3
0
0
3
1:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:1
4
2
1
1
0
0
1:0
3
3
1
1
0
0
3:1
3
4
2
0
0
2
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
1
1
0
0
2:0
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:1
7
2
3
2
0
1
8:3
6
3
3
1
1
1
9:2
4
4
3
0
0
3
0:20
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
9:2
3
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
1:2
0
4
2
0
0
2
0:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:1
6
2
2
2
0
0
7:1
6
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
0:8
0
جدول جام جهانی زیر 17 سال بین المللی
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11