فوتبــال 11

اروپا

یورو زیر 21 سال

فصل: 2023
 • 2023
 • 2021
 • 2019
 • 2017
 • 2015
 • 2013
 • 2011
 • 2009

جدول یورو زیر 21 سال اروپا - فصل 2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:3
5
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
0
2
1
3:4
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
4:2
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
1
0
1
0
1:1
1
4
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
1:1
2
2
1
0
1
0
1:1
1
3
2
0
1
1
3:4
1
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
2
1
0
5:2
7
3
3
0
1
2
0:3
1
4
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
2:0
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
3:0
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:0
9
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
4
1
0
1
0
1:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:0
3
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:2
9
2
3
1
0
2
5:8
3
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
1
0
2
2:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
1
0
0
1
0:1
0
3
2
0
0
2
1:3
0
4
2
0
0
2
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
1
0
0
1:0
3
4
2
1
0
1
4:4
3
جدول یورو زیر 21 سال اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11