فوتبــال 11

اروپا

یورو زیر 17 سال

فصل: 2024
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009

جدول یورو زیر 17 سال اروپا - فصل 2024

Group A
 • Group A
 • Group B
 • Group C
 • Group D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
7:5
6
3
3
1
0
2
3:4
3
4
3
0
0
3
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
1
1
0
0
1:0
3
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
0
2
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
6:5
3
3
1
0
0
1
0:1
0
4
1
0
0
1
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:0
7
2
3
1
1
1
4:6
4
3
3
0
3
0
3:3
3
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
2
2
1
1
0
4:2
4
3
1
0
1
0
1:1
1
4
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
3:3
2
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
0:4
0
4
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:1
9
2
3
1
1
1
6:4
4
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
1
2
0:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:0
6
2
1
1
0
0
4:0
3
3
1
0
1
0
0:0
1
4
2
0
1
1
3:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
1
1
0
0
2:1
3
2
1
0
1
0
0:0
1
3
2
0
1
1
2:4
1
4
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:4
6
2
3
2
0
1
8:5
6
3
3
2
0
1
3:5
6
4
3
0
0
3
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:3
3
2
1
1
0
0
3:1
3
3
2
1
0
1
1:4
3
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:4
3
2
1
1
0
0
2:1
3
3
1
1
0
0
2:1
3
4
2
0
0
2
1:4
0
جدول یورو زیر 17 سال اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11