فوتبــال 11

کلمبیا

جام حذفی

فصل: 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

جدول جام حذفی کلمبیا - فصل 2019

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
16:7
14
2
6
2
2
2
8:8
8
3
6
0
5
1
5:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:3
9
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
0
3
0
2:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:4
5
2
3
1
1
1
5:4
4
3
3
0
2
1
3:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
2
4
0
10:7
10
3
6
1
4
1
6:6
7
4
6
1
1
4
4:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
5:4
5
2
3
1
2
0
3:2
5
4
3
1
1
1
3:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
7:5
5
3
3
0
2
1
1:2
2
4
3
0
0
3
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
10:3
16
2
6
2
2
2
5:7
8
3
6
1
3
2
4:5
6
4
6
0
2
4
3:7
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
4:1
7
2
3
1
1
1
3:4
4
3
3
1
0
2
2:3
3
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
6:2
9
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
0
3
0
2:2
3
4
3
0
0
3
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
6
0
4
2
6:12
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
3
0
3
0
4:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
3
0
1
2
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
1
2
10:9
10
2
6
2
3
1
8:4
9
3
6
2
3
1
9:8
9
4
6
1
1
4
4:11
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:0
7
2
3
2
1
0
6:4
7
3
3
1
1
1
5:5
4
4
3
1
1
1
3:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
2
3
1
0
2
4:5
3
3
3
0
2
1
3:4
2
4
3
0
0
3
1:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
8:2
16
2
6
4
1
1
9:6
13
3
6
0
2
4
6:10
2
4
6
0
2
4
4:9
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
2
0
1
3:2
6
3
3
0
1
2
5:7
1
4
3
0
1
2
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
5:1
9
2
3
2
1
0
6:4
7
3
3
0
1
2
1:3
1
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
11:5
13
2
6
3
2
1
7:6
11
3
6
1
2
3
5:7
5
4
6
1
1
4
4:9
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:2
9
2
3
2
1
0
3:1
7
3
3
1
1
1
3:2
4
4
3
0
1
2
2:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:5
4
2
3
1
1
1
2:3
4
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
1
2
2:5
1
جدول جام حذفی کلمبیا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11