فوتبــال 11

آفریقا

قهرمانی کشورهای آفریقایی

فصل: 2020
  • 2020
  • 2018
  • 2016
  • 2014
  • 2009

جدول قهرمانی کشورهای آفریقایی آفریقا - فصل 2020

گروه A
  • گروه A
  • گروه B
  • گروه C
  • گروه D
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
3:1
7
2
3
1
2
0
2:1
5
3
3
1
1
1
3:2
4
4
3
0
0
3
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
1
1
0
2:1
4
3
1
1
0
0
1:0
3
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
0:1
0
4
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
2:2
4
3
3
0
2
1
2:3
2
4
3
0
2
1
1:2
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
2:1
4
3
2
0
2
0
1:1
2
4
1
0
0
1
1:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
0
2
0
1:1
2
3
1
0
0
1
0:1
0
4
1
0
0
1
0:1
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:2
7
2
3
1
2
0
3:2
5
3
3
1
0
2
4:5
3
4
3
0
1
2
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
1:0
4
2
1
0
1
0
0:0
1
3
1
0
0
1
2:3
0
4
2
0
0
2
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
4
2
1
1
0
0
5:2
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
1
0
1
0
0:0
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
6:3
5
2
3
1
2
0
3:1
5
3
3
1
1
1
3:4
4
4
3
0
1
2
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
1
1
0
0
3:0
3
3
1
0
1
0
2:2
1
4
2
0
1
1
0:1
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
1:2
3
2
2
0
2
0
3:3
2
3
1
0
1
0
0:0
1
4
1
0
0
1
0:3
0
جدول قهرمانی کشورهای آفریقایی آفریقا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11