فوتبــال 11

اروپا

لیگ جوانان

فصل: 2021/2022
 • 2021/2022
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016

جدول لیگ جوانان اروپا - فصل 2021/2022

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
2
1
18:11
11
4
6
0
0
6
4:21
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
3
0
0
3
2:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
4
3
0
0
3
2:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
9:4
11
3
6
3
1
2
8:9
10
4
6
0
2
4
3:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
7:0
9
3
3
1
1
1
5:4
4
4
3
0
2
1
2:3
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
3:5
6
3
3
0
2
1
2:4
2
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
11:8
11
2
6
3
1
2
16:9
10
3
6
3
1
2
9:10
10
4
6
1
0
5
8:17
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
6:9
3
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
3:1
7
3
3
2
0
1
10:6
6
4
3
1
0
2
5:10
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
4
1
1
10:6
13
3
6
3
0
3
14:5
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
4:2
7
3
3
2
0
1
9:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
6:4
6
3
3
1
0
2
5:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
14:4
15
3
6
1
1
4
5:14
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
9:0
9
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:4
6
4
3
0
0
3
3:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
2
1
15:9
11
3
6
2
1
3
11:12
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
6:5
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
9:4
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
10:5
12
2
6
3
2
1
8:3
11
3
6
3
1
2
7:6
10
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
4:0
7
3
3
2
0
1
3:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
1
1
4:3
4
1
3
1
1
1
4:3
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
1
0
18:7
16
2
6
3
1
2
15:10
10
3
6
2
1
3
10:13
7
4
6
0
1
5
8:21
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
11:4
9
2
3
2
0
1
8:6
6
3
3
1
1
1
4:5
4
4
3
0
1
2
3:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:3
7
2
3
1
1
1
7:4
4
3
3
1
0
2
6:8
3
4
3
0
0
3
5:11
0
جدول لیگ جوانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11