فوتبــال 11

اروپا

لیگ جوانان

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016

جدول لیگ جوانان اروپا - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
20:8
15
2
6
4
1
1
17:10
13
3
6
2
0
4
13:20
6
4
6
0
1
5
7:19
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:1
9
2
3
3
0
0
10:3
9
3
3
1
0
2
8:12
3
4
3
0
1
2
4:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:7
6
2
3
1
1
1
7:7
4
3
3
1
0
2
5:8
3
4
3
0
0
3
3:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
4
0
2
11:7
12
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
6:4
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
5:3
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
18:7
14
2
6
2
1
3
10:14
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
7:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
10:5
5
2
3
1
0
2
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
13:3
14
3
6
2
0
4
9:10
6
4
6
0
2
4
5:17
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
6:5
3
4
3
0
1
2
4:11
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
12:5
14
2
6
2
2
2
11:7
8
4
6
1
2
3
10:14
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
8:2
9
4
3
1
2
0
6:2
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
2
0
4:3
5
3
3
0
0
3
4:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
1
2
6:10
10
3
6
1
2
3
6:8
5
4
6
1
0
5
4:16
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
2:4
4
3
3
0
0
3
3:7
0
4
3
0
0
3
0:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
0
1
4:6
6
3
3
1
2
0
3:1
5
4
3
1
0
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
6
2
1
3
9:8
7
4
6
1
1
4
5:14
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
3
3
1
1
1
4:7
4
4
3
1
0
2
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
4:3
4
4
3
0
0
3
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
6
3
2
1
17:14
11
3
6
2
1
3
12:10
7
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
2
0
8:6
5
3
3
0
0
3
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
10:5
7
3
3
2
0
1
9:8
6
جدول لیگ جوانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11