فوتبــال 11

اروپا

لیگ جوانان

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016

جدول لیگ جوانان اروپا - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
16:10
13
2
6
3
1
2
12:9
10
3
6
2
0
4
10:15
6
4
6
2
0
4
9:13
6
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
7:4
7
2
3
2
0
1
11:7
6
3
3
1
0
2
2:6
3
4
3
1
0
2
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
5:3
7
2
3
1
0
2
5:5
3
3
3
1
0
2
8:9
3
4
3
1
0
2
6:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
2
0
18:2
14
3
6
2
1
3
12:12
7
4
6
0
1
5
2:15
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
2
1
0
9:0
7
3
3
2
0
1
11:6
6
4
3
0
1
2
1:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
9:2
7
3
3
0
1
2
1:6
1
4
3
0
0
3
1:9
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
10:5
13
2
6
3
2
1
6:5
11
3
6
2
1
3
11:8
7
4
6
0
2
4
5:14
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
3:0
9
2
3
2
1
0
5:2
7
3
3
1
1
1
8:5
4
4
3
0
1
2
3:6
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
5:3
6
2
3
1
0
2
3:3
3
3
3
0
2
1
3:5
2
4
3
0
1
2
2:8
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
17:4
15
2
6
4
0
2
11:8
12
3
6
1
1
4
6:16
4
4
6
1
1
4
7:13
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:4
6
2
3
2
0
1
5:4
6
3
3
0
1
2
2:9
1
4
3
0
0
3
3:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:0
9
2
3
2
0
1
6:4
6
3
3
1
1
1
4:6
4
4
3
1
0
2
4:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
1
1
17:6
13
2
6
3
1
2
19:11
10
3
6
2
2
2
5:6
8
4
6
0
2
4
5:23
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
11:3
6
2
3
1
1
1
10:6
4
3
3
1
0
2
3:5
3
4
3
0
2
1
2:6
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
2
3
2
0
1
9:5
6
3
3
1
2
0
2:1
5
4
3
0
0
3
3:17
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
4
0
2
15:7
12
2
6
4
0
2
12:9
12
4
6
1
0
5
8:12
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
10:1
9
2
3
3
0
0
9:3
9
4
3
0
0
3
3:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
1
0
2
5:4
3
2
3
1
0
2
5:6
3
3
3
1
0
2
3:6
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
5
0
1
17:6
15
2
6
4
0
2
13:10
12
3
6
1
1
4
5:10
4
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
7:5
6
2
3
2
0
1
4:3
6
4
3
0
1
2
2:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
3
0
0
13:3
9
2
3
2
0
1
6:5
6
3
3
1
0
2
3:3
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
6
3
2
1
13:7
11
2
6
3
1
2
7:8
10
3
6
1
3
2
7:9
6
4
6
1
2
3
10:13
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
0
1
4:2
6
2
3
1
1
1
5:2
4
3
3
1
0
2
6:8
3
4
3
0
3
0
5:5
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
8:5
7
2
3
1
1
1
3:6
4
3
3
1
0
2
2:4
3
4
3
0
2
1
4:5
2
جدول لیگ جوانان اروپا
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11