فوتبــال 11

اسکاتلند

لیگ کاپ

فصل: 2019/2020
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009

جدول لیگ کاپ اسکاتلند - فصل 2019/2020

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
6:3
9
2
4
2
1
1
5:3
8
3
4
2
1
1
6:4
7
4
4
1
0
3
4:6
3
5
4
1
0
3
2:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
5
2
2
1
1
0
3:2
5
3
2
1
0
1
3:2
3
4
2
1
0
1
3:2
3
5
2
1
0
1
2:2
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
0
0
2
1:4
0
5
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
12:2
12
2
4
3
0
1
9:4
9
3
4
1
0
3
6:5
3
4
3
1
0
2
4:9
3
5
3
0
0
3
1:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
5:1
6
3
2
1
0
1
5:2
3
4
2
1
0
1
2:4
3
5
1
0
0
1
1:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
1
0
1
4:3
3
3
2
0
0
2
1:3
0
4
1
0
0
1
2:5
0
5
2
0
0
2
0:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:1
11
2
4
2
1
1
8:8
7
3
4
2
0
2
10:8
6
4
4
1
1
2
7:7
5
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
1
0
5:4
4
3
2
1
0
1
3:2
3
4
2
1
0
1
4:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:1
5
2
2
1
0
1
6:4
3
3
2
1
0
1
3:4
3
4
2
0
1
1
4:5
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
4:0
10
2
4
2
1
1
7:4
7
3
4
1
2
1
3:4
6
4
4
1
1
2
6:5
4
5
4
1
0
3
4:11
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:3
6
2
2
1
1
0
2:1
5
3
2
1
1
0
1:0
5
4
2
1
1
0
3:0
4
5
2
1
0
1
3:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
5
2
2
0
1
1
0:1
1
3
2
0
1
1
1:3
1
4
2
0
0
2
3:5
0
5
2
0
0
2
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
13:0
12
2
4
2
1
1
14:8
8
3
4
1
2
1
10:10
6
4
4
1
0
3
3:12
3
5
4
0
1
3
3:13
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:0
6
2
2
1
1
0
9:4
5
3
2
0
1
1
3:6
2
4
2
0
0
2
1:6
0
5
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
1
0
7:4
4
3
2
1
0
1
5:4
3
4
2
1
0
1
2:6
3
5
2
0
1
1
3:7
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
8:5
10
3
4
1
1
2
7:8
5
4
4
0
3
1
4:5
5
5
4
0
1
3
6:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
3
2
0
1
1
2:3
2
4
2
0
1
1
4:5
2
5
2
0
0
2
3:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
4:3
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
2
0
2:2
3
5
2
0
1
1
3:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
10:3
11
2
4
2
1
1
12:5
7
3
4
2
1
1
6:3
7
4
4
1
1
2
9:5
5
5
4
0
0
4
0:21
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:1
6
2
2
1
1
0
4:3
4
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
1
0
1
7:2
3
5
2
0
0
2
0:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:2
5
2
2
1
0
1
8:2
3
3
2
1
0
1
4:2
3
4
2
0
1
1
2:3
2
5
2
0
0
2
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
4
2
1
1
3:7
7
3
4
1
2
1
3:3
6
4
4
1
1
2
1:5
5
5
4
1
0
3
2:4
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
2:1
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
1
0
1
1:1
3
5
2
0
1
1
0:1
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
0
2
0
0:0
3
3
2
1
0
1
1:4
3
4
2
1
0
1
1:6
3
5
2
0
0
2
1:3
0
جدول لیگ کاپ اسکاتلند
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11