فوتبــال 11

اسکاتلند

لیگ کاپ

فصل: 2020/2021
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009

جدول لیگ کاپ اسکاتلند - فصل 2020/2021

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
8:3
12
2
4
2
1
1
7:7
7
3
4
1
2
1
4:4
5
4
4
1
0
3
5:6
3
5
4
0
1
3
0:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
1
1
0
5:4
4
3
2
1
1
0
1:0
4
4
2
1
0
1
4:3
3
5
2
0
0
2
0:2
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:2
6
2
2
1
0
1
2:3
3
3
2
0
1
1
3:4
1
4
2
0
1
1
0:2
1
5
2
0
0
2
1:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
10:3
12
2
4
3
0
1
9:4
9
3
4
1
1
2
4:7
4
4
4
0
1
3
3:8
1
5
4
0
2
2
6:10
2
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
2
0
0
7:2
6
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
0
1
1
3:4
1
5
2
0
1
1
2:4
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
3:1
6
2
2
1
0
1
3:4
3
3
2
0
1
1
2:5
1
4
2
0
1
1
4:6
1
5
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
12:2
10
2
4
2
1
1
7:3
7
3
4
2
1
1
6:5
7
4
4
1
1
2
4:4
4
5
4
0
0
4
3:18
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7:0
4
2
2
1
0
1
4:4
3
3
2
1
0
1
1:1
3
4
2
0
1
1
2:3
1
5
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
2
2
1
1
0
6:2
4
3
2
1
1
0
2:1
4
4
2
1
0
1
2:1
3
5
2
0
0
2
1:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
12:5
10
2
4
3
0
1
9:4
9
3
4
2
0
2
5:7
6
5
4
0
1
3
5:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
2
0
0
5:1
6
4
2
1
0
1
3:4
3
5
2
0
1
1
3:5
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
7:4
4
2
2
1
0
1
3:3
3
3
2
1
0
1
2:3
3
4
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
4
3
0
1
9:3
9
3
4
2
0
2
4:6
6
4
4
1
0
3
6:9
3
5
4
0
0
4
2:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
3
2
1
0
1
3:4
3
4
2
1
0
1
2:3
3
5
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
4:2
3
3
2
1
0
1
2:3
3
4
2
0
0
2
3:5
0
5
2
0
0
2
2:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
1
1
8:5
7
2
4
2
1
1
9:4
7
3
4
1
3
0
6:5
6
5
3
0
1
2
5:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
1
0
2:1
4
3
2
1
1
0
4:3
4
4
2
1
1
0
4:2
4
5
2
0
0
2
3:10
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
0
1
5:2
3
2
2
1
0
1
6:4
3
3
2
0
2
0
2:2
2
4
1
0
1
0
2:2
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
8:4
8
2
4
1
3
0
7:5
6
3
4
1
2
1
3:4
5
4
4
1
3
0
4:3
6
5
4
0
0
4
1:7
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:2
4
2
2
1
1
0
2:0
4
3
2
1
1
0
3:2
4
4
2
0
2
0
2:2
2
5
2
0
0
2
1:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
5:3
4
2
2
1
1
0
3:2
4
3
2
0
2
0
1:1
2
4
2
0
1
1
1:4
1
5
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
15:3
12
2
4
3
0
1
9:5
9
3
4
1
1
2
5:9
4
4
4
1
0
3
3:7
3
5
4
0
1
3
4:12
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
2
2
0
0
6:3
6
3
2
0
1
1
3:7
1
4
2
0
0
2
0:3
0
5
2
0
0
2
0:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
9:1
6
2
2
1
0
1
3:2
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
1
0
1
3:4
3
5
2
0
1
1
4:6
1
جدول لیگ کاپ اسکاتلند
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11