فوتبــال 11

اسکاتلند

لیگ کاپ

فصل: 2022/2023
 • 2022/2023
 • 2021/2022
 • 2020/2021
 • 2019/2020
 • 2018/2019
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009

جدول لیگ کاپ اسکاتلند - فصل 2022/2023

گروه A
 • گروه A
 • گروه B
 • گروه C
 • گروه D
 • گروه E
 • گروه F
 • گروه G
 • گروه H
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
12:0
12
3
4
1
2
1
14:11
6
4
4
1
1
2
5:7
4
5
4
0
0
4
0:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
1
0
11:6
4
4
2
0
1
1
3:5
1
5
2
0
0
2
0:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
7:0
6
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
0
1
1
3:5
2
5
2
0
0
2
0:9
0
دومبارتون: +1 امتیاز
ریت روورز: +1 امتیاز
استیرلینگ آلبیون: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
14:8
11
2
4
3
1
0
15:8
10
3
4
2
0
2
7:6
6
4
4
1
0
3
6:11
3
5
4
0
0
4
3:12
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:2
6
2
2
1
1
0
9:7
4
3
2
1
0
1
4:2
3
4
2
0
0
2
3:7
0
5
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:1
6
2
2
1
1
0
8:6
5
3
2
1
0
1
6:6
3
4
2
1
0
1
3:4
3
5
2
0
0
2
0:5
0
کیلمارنوک: +1 امتیاز
پاتریک تیسل: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
16:4
11
3
4
1
2
1
17:14
7
4
4
1
1
2
9:18
4
5
4
0
1
3
7:18
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:0
6
3
2
1
0
1
3:4
3
4
2
0
1
1
7:8
2
5
2
0
1
1
5:10
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
10:6
5
2
2
1
1
0
8:4
5
4
2
0
1
1
6:14
1
5
2
0
0
2
2:8
0
راس کانتی: -1 امتیاز
دانفرم‌لاین اتلتیک: +1 امتیاز
فایف شرقی: +1 امتیاز
آلوآ اتلتیک: -3 امتیاز
Buckie Thistle: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
12:7
10
2
4
2
1
1
11:10
7
3
4
2
0
2
11:6
6
4
4
1
1
2
7:13
4
5
4
1
0
3
3:8
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
2:0
6
2
2
1
0
1
7:4
4
3
2
1
1
0
7:6
4
4
2
1
0
1
3:2
3
5
2
0
1
1
4:9
1
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
0
2
0
10:7
4
2
2
1
0
1
4:2
3
3
2
1
0
1
3:4
3
4
2
1
0
1
4:4
2
5
2
0
0
2
0:6
0
گرینوک مورتون: +1 امتیاز
هیبرنین: +1 امتیاز
فالکیرک: -2 امتیاز
Bonnyrigg Rose: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
10:1
12
2
4
2
1
1
8:8
7
3
4
2
0
2
5:4
6
4
4
1
1
2
10:9
5
5
4
0
0
4
0:11
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
6:0
6
2
2
1
1
0
5:5
4
3
2
1
0
1
4:3
3
4
2
1
0
1
3:2
3
5
2
0
0
2
0:5
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
4:1
6
2
2
1
0
1
3:3
3
3
2
1
0
1
2:2
3
4
2
0
1
1
6:6
2
5
2
0
0
2
0:6
0
اردریونیانز: +1 امتیاز
ادینبرا: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
2
2
0
18:11
10
2
4
2
1
1
13:7
8
3
4
2
2
0
13:13
8
4
4
1
1
2
8:10
4
5
4
0
0
4
2:13
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
10:5
5
2
2
1
1
0
5:5
4
3
2
1
0
1
3:3
3
4
2
0
1
1
8:7
2
5
2
0
0
2
2:6
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:0
6
2
2
1
1
0
8:6
5
3
2
1
1
0
8:8
4
4
2
0
1
1
5:7
1
5
2
0
0
2
0:7
0
سنت جانستون: +1 امتیاز
انان اتلتیک: +2 امتیاز
ملکه جنوب: -1 امتیاز
ایر یونایتد: +1 امتیاز
الگین سیتی: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
3
1
0
13:5
11
2
4
3
0
1
8:5
9
3
4
1
1
2
9:12
4
4
4
1
0
3
5:9
3
5
4
1
0
3
3:7
3
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
10:4
5
2
2
1
0
1
3:2
3
3
2
0
0
2
3:5
0
4
2
0
0
2
3:5
0
5
2
0
0
2
0:3
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:3
6
2
2
2
0
0
3:1
6
3
2
1
1
0
6:7
4
4
2
1
0
1
3:4
3
5
2
1
0
1
2:4
3
اینورنس: -1 امتیاز
کو رنجرز: +1 امتیاز
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
4
4
0
0
13:2
12
3
4
2
1
1
14:11
7
4
4
1
0
3
5:12
3
5
4
0
0
4
4:16
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
8:1
6
3
2
1
0
1
5:3
3
4
2
1
0
1
3:3
3
5
2
0
0
2
2:8
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:1
6
2
2
1
1
0
9:8
4
4
2
0
0
2
2:8
0
5
2
0
0
2
2:9
0
کوئینز پارک: +1 امتیاز
همیلتون آکادمیکال: -1 امتیاز
فورفار اتلتیک: -1 امتیاز
استران‌رار: +1 امتیاز
جدول لیگ کاپ اسکاتلند
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11