انگلیس

لیگ برتر

فصل: 2017/2018
 • 2017/2018
 • 2016/2017
 • 2015/2016
 • 2014/2015
 • 2013/2014
 • 2012/2013
 • 2011/2012
 • 2010/2011
 • 2009/2010
 • 2008/2009
 • 2007/2008
 • 2006/2007
 • 2005/2006
 • 2004/2005
 • 2003/2004
 • 2002/2003
 • 2001/2002
 • 2000/2001
 • 1999/2000
 • 1998/1999
 • 1997/1998
 • 1992/1993
اعلان‌ها
loading... در حال پردازش...
آمار تیم‌های لیگ برتر انگلیس فصل 2017/2018
صفحه:
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده مالکیت نمره
آرسنال 38 19 6 13 74 51 62% 7
بورنموث 38 11 11 16 45 61 48% 6.8
برایتون 38 9 13 16 34 54 43% 6.8
برنلی 38 14 12 12 36 39 44% 6.9
چلسی 38 21 7 10 62 38 56% 7.1
کریستال پالاس 38 11 11 16 45 55 45% 6.9
اورتون 38 13 10 15 44 58 46% 6.8
هادرزفیلد تاون 38 9 10 19 28 58 46% 6.8
لسترسیتی 38 12 11 15 56 60 48% 6.8
لیورپول 38 21 12 5 84 38 61% 7.1
منچسترسیتی 38 32 4 2 106 27 72% 7.2
منچستریونایتد 38 25 6 7 68 28 55% 7.1
نیوکاسل 38 12 8 18 39 47 42% 6.8
ساوت‌همپتون 38 7 15 16 37 56 51% 6.9
استوک سیتی 38 7 12 19 35 68 41% 6.8
سوانسی 38 8 9 21 28 56 45% 6.8
تاتنهام 38 23 8 7 74 36 62% 7
واتفورد 38 11 8 19 44 64 50% 6.8
وست برومویچ 38 6 13 19 31 56 40% 6.8
وستهام 38 10 12 16 48 68 45% 6.9
صفحه:
صفحه:
تیم بازی برد گل زده شوت شوت در چارچوب کرنر آفساید نمره
آرسنال 38 19 74 15.6 6.2 5.9 2.3 7
بورنموث 38 11 45 12.2 4.2 5.7 1.3 6.8
برایتون 38 9 34 10 3.1 4.3 2.6 6.8
برنلی 38 14 36 9.9 3.3 4.4 2.6 6.9
چلسی 38 21 62 15.9 5.8 6 2.8 7.1
کریستال پالاس 38 11 45 12.5 4 5.5 1.5 6.9
اورتون 38 13 44 9.5 3.2 3.9 2.1 6.8
هادرزفیلد تاون 38 9 28 9.5 2.9 4.3 1.8 6.8
لسترسیتی 38 12 56 11 3.9 5.3 2.4 6.8
لیورپول 38 21 84 16.8 6.1 6.1 1.8 7.1
منچسترسیتی 38 32 106 17.5 6.9 7.5 1.8 7.2
منچستریونایتد 38 25 68 13.5 4.8 5.8 2.3 7.1
نیوکاسل 38 12 39 11.8 3.9 4.4 1.7 6.8
ساوت‌همپتون 38 7 37 11.8 3.8 6 1.9 6.9
استوک سیتی 38 7 35 10 3.4 3.6 2.3 6.8
سوانسی 38 8 28 8.8 2.7 3.9 1 6.8
تاتنهام 38 23 74 16.4 5.7 6.5 2.3 7
واتفورد 38 11 44 11.5 3.5 4.8 1.9 6.8
وست برومویچ 38 6 31 9.9 3 4.6 2.1 6.8
وستهام 38 10 48 9.8 3.5 4.2 2.6 6.9
صفحه:
صفحه:
تیم بازی باخت گل خورده کلین شیت سیو شوت به سمت نمره
آرسنال 38 13 51 13 2.7 11.1 7
بورنموث 38 16 61 6 2.9 14.4 6.8
برایتون 38 16 54 10 3.2 14.5 6.8
برنلی 38 12 39 12 3.2 14.9 6.9
چلسی 38 10 38 16 2.2 9.9 7.1
کریستال پالاس 38 16 55 9 3.2 12.2 6.9
اورتون 38 15 58 10 3.2 14.2 6.8
هادرزفیلد تاون 38 19 58 10 2.7 11.5 6.8
لسترسیتی 38 15 60 9 2.8 12.9 6.8
لیورپول 38 5 38 17 1.8 7.4 7.1
منچسترسیتی 38 2 27 18 1.6 6.2 7.2
منچستریونایتد 38 7 28 19 3.1 11.4 7.1
نیوکاسل 38 18 47 9 2.8 12.6 6.8
ساوت‌همپتون 38 16 56 8 2.9 13 6.9
استوک سیتی 38 19 68 6 4 15.2 6.8
سوانسی 38 21 56 9 3.6 14.1 6.8
تاتنهام 38 7 36 16 2.4 9.3 7
واتفورد 38 19 64 9 2.5 10.9 6.8
وست برومویچ 38 19 56 10 2.7 13.6 6.8
وستهام 38 16 68 10 3.2 14.8 6.9
صفحه:
صفحه:
تیم بازی پاس پاس صحیح دقت پاس کرنر سانتر مالکیت نمره
آرسنال 38 619 522 84% 5.9 3.1 62% 7
بورنموث 38 424 327 76% 5.7 4.4 48% 6.8
برایتون 38 386 290 74% 4.3 3.8 43% 6.8
برنلی 38 356 251 70% 4.4 4.9 44% 6.9
چلسی 38 559 471 84% 6 4.4 56% 7.1
کریستال پالاس 38 377 284 74% 5.5 4.6 45% 6.9
اورتون 38 387 288 73% 3.9 4.1 46% 6.8
هادرزفیلد تاون 38 392 290 72% 4.3 3.7 46% 6.8
لسترسیتی 38 399 298 74% 5.3 3.8 48% 6.8
لیورپول 38 604 506 83% 6.1 4.4 61% 7.1
منچسترسیتی 38 743 661 89% 7.5 3.8 72% 7.2
منچستریونایتد 38 527 441 82% 5.8 3.9 55% 7.1
نیوکاسل 38 369 267 71% 4.4 3.5 42% 6.8
ساوت‌همپتون 38 452 350 76% 6 4.6 51% 6.9
استوک سیتی 38 338 242 70% 3.6 3.8 41% 6.8
سوانسی 38 414 323 77% 3.9 3.7 45% 6.8
تاتنهام 38 569 477 83% 6.5 4.2 62% 7
واتفورد 38 412 311 75% 4.8 4.2 50% 6.8
وست برومویچ 38 347 251 71% 4.6 5.2 40% 6.8
وستهام 38 377 285 74% 4.2 3.8 45% 6.9
صفحه:
صفحه:
تیم بازی تکل خطا آفساید کارت زرد کارت قرمز نمره
آرسنال 38 16.9 10.1 2.3 57 2 7
بورنموث 38 13.2 8.9 1.3 57 1 6.8
برایتون 38 15.5 10.9 2.6 54 2 6.8
برنلی 38 13.9 9.2 2.6 65 0 6.9
چلسی 38 16.7 9.6 2.8 46 4 7.1
کریستال پالاس 38 22.5 11.2 1.5 72 0 6.9
اورتون 38 16.5 12 2.1 54 3 6.8
هادرزفیلد تاون 38 19.2 10.4 1.8 66 3 6.8
لسترسیتی 38 16.5 9.6 2.4 60 5 6.8
لیورپول 38 16.6 9.1 1.8 44 1 7.1
منچسترسیتی 38 14.5 9 1.8 63 2 7.2
منچستریونایتد 38 14.7 10.6 2.3 64 1 7.1
نیوکاسل 38 16.8 10.8 1.7 55 2 6.8
ساوت‌همپتون 38 17.3 10.9 1.9 65 2 6.9
استوک سیتی 38 18.6 11.5 2.3 62 1 6.8
سوانسی 38 16.4 9.9 1 51 1 6.8
تاتنهام 38 17 10.1 2.3 52 2 7
واتفورد 38 17.4 11.6 1.9 65 4 6.8
وست برومویچ 38 15.8 11.6 2.1 73 1 6.8
وستهام 38 25.2 10 2.6 75 2 6.9
صفحه:
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها