فوتبــال 11

ایتالیا

پارما

جدول
سری آ ایتالیا
  • سری آ ایتالیا
  • سری B ایتالیا
  • سری C، جام حذفی ایتالیا
فصل: 2020/2021
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
سری آ ایتالیا
  • سری آ ایتالیا
  • جام حذفی ایتالیا
  • سری B ایتالیا
  • سری C، صعود ایتالیا
  • سری C، جام حذفی ایتالیا
  • دوستانه باشگاهی بین المللی
فصل: 2020/2021
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11