فوتبــال 11

آمریکا

شیکاگو فایر

جدول
ام.ال.اس آمریکا
 • ام.ال.اس آمریکا
فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
21
12
5
4
30:23
41
14
20
7
7
6
20:18
28
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
3
2
1
0
6:3
7
3
3
1
0
2
2:4
3
4
0
0
0
0
0:0
0
5
3
0
0
3
2:5
0
6
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
2
0
0
5:2
6
3
0
0
0
0
0:0
0
4
1
0
0
1
0:1
0
5
1
0
0
1
0:1
0
6
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
2:3
3
3
1
0
1
0
1:1
1
4
0
0
0
0
0:0
0
5
2
0
0
2
2:4
0
6
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
3
1
1
1
4:2
4
3
3
1
0
2
5:7
3
4
3
1
0
2
2:5
3
5
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
2
1
1
0
3:0
4
2
3
1
0
2
2:5
3
3
0
0
0
0
0:0
0
5
1
0
0
1
3:4
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
2
2
1
0
1
2:3
3
3
0
0
0
0
0:0
0
4
0
0
0
0
0:0
0
5
1
0
0
1
1:2
0
ام.ال.اس آمریکا
 • ام.ال.اس آمریکا
 • جام حذفی آمریکا
 • چلنج کاپ آمریکا
 • دوستانه باشگاهی بین المللی
فصل: 2020
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11