مکزیک

گوادالاخارا

اعلان‌ها
جدول
لیگ برتر، آغازین مکزیک
 • جام قهرمانان بین المللی
 • لیگ برتر، آغازین مکزیک
 • لیگ برتر، پایانی مکزیک
 • جام حذفی مکزیک
 • لیبرتادورس آمریکای جنوبی
 • لیگ قهرمانان آمریکای شمالی و مرکزی
فصل: 2019
 • 2019
 • 2018/2019
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
0:0
0
4
0
0
0
0
0:0
0
5
0
0
0
0
0:0
0
6
0
0
0
0
0:0
0
7
0
0
0
0
0:0
0
8
0
0
0
0
0:0
0
9
0
0
0
0
0:0
0
10
0
0
0
0
0:0
0
11
0
0
0
0
0:0
0
12
0
0
0
0
0:0
0
13
0
0
0
0
0:0
0
14
0
0
0
0
0:0
0
15
0
0
0
0
0:0
0
16
0
0
0
0
0:0
0
17
0
0
0
0
0:0
0
18
0
0
0
0
0:0
0
19
0
0
0
0
0:0
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
:
0
4
0
0
0
0
:
0
5
0
0
0
0
:
0
6
0
0
0
0
:
0
7
0
0
0
0
:
0
8
0
0
0
0
:
0
9
0
0
0
0
:
0
10
0
0
0
0
:
0
11
0
0
0
0
:
0
12
0
0
0
0
:
0
13
0
0
0
0
:
0
14
0
0
0
0
:
0
15
0
0
0
0
:
0
16
0
0
0
0
:
0
17
0
0
0
0
:
0
18
0
0
0
0
:
0
19
0
0
0
0
:
0
بازی
برد
مساوی
باخت
گل‌ها
امتیاز
5 بازی آخر
1
0
0
0
0
:
0
4
0
0
0
0
:
0
5
0
0
0
0
:
0
6
0
0
0
0
:
0
7
0
0
0
0
:
0
8
0
0
0
0
:
0
9
0
0
0
0
:
0
10
0
0
0
0
:
0
11
0
0
0
0
:
0
12
0
0
0
0
:
0
13
0
0
0
0
:
0
14
0
0
0
0
:
0
15
0
0
0
0
:
0
16
0
0
0
0
:
0
17
0
0
0
0
:
0
18
0
0
0
0
:
0
19
0
0
0
0
:
0
دوستانه باشگاهی بین المللی
 • جام باشگاه‌ها بین المللی
 • لیگ برتر، آغازین مکزیک
 • لیگ برتر، پایانی مکزیک
 • کوپا سودامریکانا آمریکای جنوبی
 • جام حذفی مکزیک
 • لیبرتادورس آمریکای جنوبی
 • لیگ قهرمانان آمریکای شمالی و مرکزی
 • سوپر کاپ مکزیک
 • دوستانه باشگاهی بین المللی
فصل: 2019
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2014
loading...
در حال بارگذاری...
نمایش در مسابقات من
مدیریت اعلان‌ها