باشگاه متمول پاریسی که مالکان قطری دارد به نقض قوانین فیر پلی مالی بر سر موضوع خرید 402 میلیون یورویی نیمار و امباپه متهم شده بود که امروز یوفا پس از بررسی 1 ماهه این پرونده اعلام کرد که این تیم محروم نخواهد شد و می تواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد زیرا این سازمان متقاعد شده است که تمام هزینه های این تیم از سوی اسپانسر ها تامین شده است.

لازم به ذکر است یوفا در حکم خود قید کرده است پاری سن ژرمن در این تابستان تنها اجازه دارد به اندازه ای که فروش بازیکن دارد خرید هم داشته باشد و این به معنای آن است که توماس توخل نمی تواند تغییر عمده ای را در ترکیب تیمش صورت دهد مگر آنکه روی نام برخی بازیکنانش قلم قرمز بکشد.