به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی فدراسیون فوتبال رأی مربوط به لیدر هواداران تیم پرسپولیس را منتشر کرد که به شرح زیر است:

عباس اسماعیل‌بیگی به موجب رأی محکومیت صادره از کمیته اخلاق، به 50 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. بر همین اساس ممانعت از هرگونه فعالیت وی در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات از سوی سازمان‌های لیگ فوتبال و فوتسال، هیئت‌های فوتبال، کمیته‌ها و دپارتمان‌های فدراسیون و ... تا پس از اجرای رأی در دستور اجرای احکام کمیته اخلاق قرار دارد.