به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه درفشی فر از سال ۱۳۹۵ از سوی باشگاه پرسپولیس به پیمانکار واگذار شده است که پس از بازسازی توسط وی، تیم های پایه پرسپولیس نیز از این مجموعه بهره داری می کنند.

این در حالی است که در هفته های اخیر برخی دنبال حاشیه سازی برای باشگاه پرسپولیس و این پیمانکار بوده اند.

سهند حبیب زاده پیمانکار مجموعه ورزشی درفشی فر با اشاره به حاشیه هایی که برایش ایجاد و عنوان کرده اند باشگاه را تهدید کرده است گفت: از سال ۹۵ که این مجموعه را تحویل گرفتم و به طور کامل بازسازی کردم با باشگاه پرسپولیس در تعامل کامل بوده ام و هیچ وقت برای این باشگاه بزرگ تعیین تکلیف نکرده ام.

وی ادامه داد: با وجود قراردادی که داشتم و هزینه های بالایی که برای بازسازی انجام دادم اما همیشه تیم های پایه پرسپولیس در اولویت بودند و سعی کردیم بهترین شرایط را برای تمرین آنها فراهم کنیم.

این پیمانکار ادامه داد: متاسفانه برخی افراد برای رسیدن به منافع شخصی دنبال حاشیه سازی هستند که باید به خاطر این اقدامات دور از واقعیت خود در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

حبیب زاده ادامه داد: تاکید می کنم که با باشگاه پرسپولیس در تعامل کامل هستیم و هیچ مشکلی بین ما وجود ندارد. اگر این افراد به حاشیه سازی هایشان ادامه دهند اسامی شان را اعلام می کنم تا هواداران بدانند آنهایی که به ظاهر خود را پرسپولیسی و طرفدار این باشگاه نشان می دهند ماهیت شان چیست و به دنبال چه منافع شخصی هستند.