به گزارش وبسایت نود، در تابستان گذشته خامس رودریگز با قرارداد قرضی دو ساله از رئال مادرید به بایرن مونیخ پیوست. حال پدرش در این باره گفت:

پسر من کار بسیار خوبی را انجام داد که رئال مادرید را ترک کرد. او در آلمان بسیار خوشحال است. می بینم که زندگی با آرامش و لذت بخشی دارد و این موضوع بسیار مهمی برای اوست. خامس رئال مادرید را بسیار دوست دارد، فکر نکنم کسی در این مورد شکی داشته باشد، به هر حال بهترین کار، رفتن از مادرید بود. او بعد از رفتن آنچلوتی لذت بازی کردن در زمین را فراموش کرده بود.