به گزارش ایلنا، تیم نساجی به دلیل شیوع ویروس کرونا و هم چنین درخواست فدراسیون پزشکی و سازمان لیگ مبنی بر عدم تمرین در چنین روزهایی تعطیل شده است. 

در روزهای اخیر و در تمرینات تیم نساجی تست گیری از شرایط سلامتی و هم چنین شرایط بدنی بازیکنان وجود داشت. 

کادرفنی نساجی منتظر اعلام رسمی مسئولان سازمان لیگ هستند تا بر اساس ان تمرینات خود را از سر بگیرند.