به گزارش وبسایت نود، اوله گونار سولسشائر در نشست خبری روز چهارشنبه خودش از احتمال دوری مارکوس رشفورد از میادین تا پایان فصل خبر داد. ستاره جوان یونایتد بدین ترتیب ممکن است نتواند در رقابت های یورو ۲۰۲۰ انگلیس را همراهی کند.

سولسشائر گفته:«امیدوارم رشفورد بتواند باز هم در این فصل بازی کند اما شانس زیادی ندارد. دکتر نیستم اما انتظار داشتم روند بهبودش سریع تر پیش برود. بنظر می رسد که چند ماه نتواند بازی کند. او در چند روز اخیر احساس خوبی داشت اما نتیجه آخرین اسکن امیدوار کننده نبود.»

۲۰۳۱