به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بیانیه فدراسیون فوتبال آمده است:

«در شرایطی که در پی تصمیم‌گیری کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اجماع کم‌سابقه‌ای میان عموم اهالی فوتبال و آحاد مردم شکل گرفته است، متأسفانه طرح برخی اظهارات غیرواقعی در فضای افکار عمومی و تریبون‌های رسمی جای تأسف و تأثر عمیق دارد.

انتشار اظهارنظری از پایه دروغ و براساس حدس و گمان در باب برگزاری جلسه‌ای پیرامون موضوع تعیین تکلیف میزبانی نمایندگان کشورمان در کنفدراسیون فوتبال آسیا و با حضور نایب رئیس ایرانی این نهاد و متعاقباً تحلیل و تفسیرهای غلط در این باب صرف‌نظر از ایراد افترا و تشویش اذهان، حمله به اتحاد به وجود آمده و بازی در زمین دشمنان فوتبال ایران در این روزهای مهم و حساس محسوب می‌شود.

براین اساس واحد حقوقی فدراسیون فوتبال با رصد دقیق فضاسازی‌های دروغین صورت گرفته است در این خصوص پیگیری قضایی مطالب را به سرعت انجام خواهد داد».