به گزارش ایلنا، و به نقل از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر، با وجود مکاتبه باشگاه شاهین شهرداری بوشهر در خصوص لغو بازی روز جمعه با شهر خودرو مشهد، تا این لحظه سازمان لیگ با این درخواست موافقت نکرده است.

photo_۲۰۲۰-۰۱-۱۵_۱۴-۵۲-۳۸