به گزارش ایلنا، بازی های خانگی فجرسپاسی در فصل جاری از ورزشگاه حافظیه به ورزشگاه دستغیب شیراز انتقال یافت.‌‌

‌بنابراین فجرسپاسی روز جمعه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه دستغیب شیراز میزبان بادران تهران خواهد بود.‌