به گزارش وبسایت نود، مسوت اوزیل که در این فصل هم اکثرا نیمکت نشین بوده و اخبار زیادی مبنی بر تلاش آرسنال برای فروختن او منتشر شده در جدیدترین اظهاراتش عنوان کرده برنامه ای برای ترک این تیم ندارد.

اوزیل گفته:«تا تابستان ۲۰۲۱ با آرسنال دارم و تا آن زمان اینجا می مانم. هنگام امضای قرارداد جدید با آرسنال خیلی به این موضوع فکر کردم. می دانستم که یکی از مهمترین تصمیمات دوران فوتبالم است. نمیخواستم تنها برای یک یا دو سال دیگر در آرسنال بمانم.

هر کسی ممکن است دوران سختی را تجربه کند اما من قصد فرار کردن ندارم. تا ۲۰۲۱ اینجا خواهم بود. قراردادم را تمدید کردم چون عاشق بازی برای آرسنال بودم. به این دلیل ۶ سال اخیر را در این تیم سپری کردم. به اینکه برای آرسنال بازی می کنم افتخار می کنم و اینجا خوشحالم.»

۲۰۳۱