به گزارش وبسایت نود، لوورن بر سر جزییات شخصی قرارداد با رم به توافق رسیده است.

اسکای ایتالیا از انتقال قریب الوقوع لوورن به رم خبر داده است. طبق اعلام این رسانه ایتالیایی، باشگاه آ اس رم بر سر جزییات شخصی قرارداد با لوورن به توافق رسیده و لیورپول نیز آماده پذیرش پیشنهاد باشگاه رم است.

رم پیشنهاد انتقال قرضی لوورن را ارائه کرده است که تا پایان فصل اعتبار دارد و سپس در تابستان با مبلغ 25 میلیون یورو، قابلیت قطعی شدن را دارد. بند خرید در صورتی فعال می شود که لوورن به تعداد حد نصاب مشخصی از بازی در این فصل برسد.

جالوروسی بعد از ناکامی در جذب آلدرویرلد و روگانی به سراغ لوورنی رفت که در ترکیب لیورپول، با درخشش فن دایک و حضور بازیکنانی نظیر ماتیپ و گومز، فرصت خودنمایی نداشت.