به گزارش وبسایت نود، فیفا اعلام کرده که منچسترسیتی به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به خرید بازیکنان زیر ۱۸ سال به پرداخت مبلغ ۳۱۵ هزار یورو محکوم شده است اما خطر محرومیت از خرید بازیکن آن ها را تهدید نمی کند.

۲۰۳۱