به گزارش ایلنا، ویسنت دل بوسکه همدردی خود نسبت به زیدان و جایگاهش در مادرید را اینگونه نشان داد: جای او بودن آسان نیست.

مربی سابق اسپانیا و مدیر رئال مادریدکه موقعیت سخت مشابهی در طول دوران مربیگری خود تجربه کرده، معقتد است مربی فرانسوی و شاگردانش می توانند همه چیز را عوض کنند.

دل بوسکه در نشست خبری نهمین دوره افتتاح کمپش که میزبان کودکان شش تا پانزده ساله ماریوکا و مادرید استگفت: "زیدان از من مشاوره نمی گیرد. مادرید ترکیب قدرتمندی دارد اما قطعا باید کمی قوی تر شود. اما این یک تیم فوق العاده است."

او ادامه داد: "بدترین چیز برای آنها استخدام سه مربی از ابتدای فصل و پیچیدگیدگرگون کردن روند منفی تیم است. در گذشته آن را تجربه کرده ام و می دانم چقدر کار سخت و پیچیده ای است. "