به گزارش افکارنیوز،

مامه تیام مهاجم سابق سنگالیاستقلالاز نفرات مدنظر این باشگاه در فصل نقل و انتقالات است. از اطراف باشگاهاستقلالشنیده می‌شود که باشگاه عجمان در صورتی تیام را به استقلال می‌دهد که دو بازیکن آبی پوش که یکی از آن‌هاطارق هماماست، به عجمان داده شوند تا شرایط برای انتقال تیام در استقلال مهیا شود.

با این حال هنوز هیچ یک از مسئولان استقلال این خبر را تایید نکرده‌اند که با این شرایط باید منتظر ماند و دیدمامه تیامبالاخره پس از یک فصل دوری از استقلال به این تیم بر می‌گردد تا هواداران آبی دوست را راضی کند یا این که داستان دوری او از استقلال و انتظار هواداران این تیم همچنان ادامه دارد؟