ورزش 11 - اخیرا فرهاد مجیدی اسطوره محبوب آبی های پایتخت پستی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که در آن عکس آخرین قهرمانی استقلال را گذاشته و نوشته بود ما باز هم قهرمان خواهیم شد.

تا این جا هیچ مشکلی وجود نداشت تا این که یک کامنت توجه همه را به خود جلب کرد. امیر بردیا مجیدی پسر فرهاد مجیدی با گذاشتن استیکر خنده زیر پست پدرش سر و صدای زیادی به پا کرده و طرفداران استقلال حسابی از این کار ناراحت شده اند.

کامنت امیر بردیا مجیدی زیر پست پدرشکامنت امیر بردیا مجیدی زیر پست پدرش

به نظر می رسد امیر بردیا با این کامنت نشان داده که علاقه ای به طرفداری از تیم محبوب پدر ندارد و راه دیگری را در پیش گرفته است.