ورزش 11 - یان فرتونگن ستاره بلژیکی خط دفاعی تیم تاتنهام که در دیدار با هادرسفیلد دچار آسیب دیدگی از ناحیه همسترینگ شده بود، یک ماه قادر به همراهی اسپرز ها و تیم ملی بلژیک نخواهد بود. پیش بینی می شود او در ماه دسامبر بتواند بار دیگر به میدان برود.

یان فرتونگنیان فرتونگن