فوتبــال 11

پنجشنبه، 28 بهمن 1400 ساعت ۲۱:۱۵
 
آمار بازی
31
مالکیت ٪
69
11
شوت
17
2
شوت در چارچوب
5
8
شوت خارج چارچوب
10
1
شوت بلاک شده
2
5
شوت داخل محوطه
10
6
شوت خارج محوطه
7
2
ایجاد موقعیت خطرناک
4
4
مهار دروازه بان
0
272
تعداد پاس
593
166
پاس صحیح
482
61
دقت پاس ٪
81
4
سانتر
29
0
کرنر
3
17
خطا
16
3
آفساید
1
7
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
58
دوئل موفق
54
14
نبرد هوایی موفق
13
29
مالکیت ٪
71
5
شوت
1
2
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
132
تعداد پاس
328
84
پاس صحیح
269
64
دقت پاس ٪
82
4
سانتر
11
0
کرنر
1
1
آفساید
0
4
کارت زرد
1
31
دوئل موفق
31
8
نبرد هوایی موفق
6
33
مالکیت ٪
67
6
شوت
16
0
شوت در چارچوب
5
5
شوت خارج چارچوب
9
1
شوت بلاک شده
2
2
شوت داخل محوطه
9
4
شوت خارج محوطه
7
1
ایجاد موقعیت خطرناک
4
4
مهار دروازه بان
0
140
تعداد پاس
265
82
پاس صحیح
213
59
دقت پاس ٪
80
0
سانتر
18
0
کرنر
2
2
آفساید
1
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
27
دوئل موفق
23
6
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11