فوتبــال 11

پنجشنبه، 23 دی 1400 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازی
48
مالکیت ٪
52
6.51
نمره
7.11
14
شوت
17
5
شوت در چارچوب
8
5
شوت خارج چارچوب
3
4
شوت بلاک شده
6
10
شوت داخل محوطه
12
4
شوت خارج محوطه
5
2
ایجاد موقعیت خطرناک
4
3
مهار دروازه بان
3
630
تعداد پاس
684
549
پاس صحیح
617
87
دقت پاس ٪
90
22
سانتر
19
6
کرنر
6
23
خطا
12
2
آفساید
2
4
کارت زرد
2
2
کارت قرمز
1
47
دوئل موفق
60
12
نبرد هوایی موفق
11
46
مالکیت ٪
54
5
شوت
5
2
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
1
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
4
2
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
1
235
تعداد پاس
277
202
پاس صحیح
247
86
دقت پاس ٪
89
1
سانتر
6
1
کرنر
2
2
آفساید
0
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
20
دوئل موفق
21
4
نبرد هوایی موفق
1
71
مالکیت ٪
29
9
شوت
4
3
شوت در چارچوب
1
3
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
1
2
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
2
301
تعداد پاس
128
265
پاس صحیح
96
88
دقت پاس ٪
75
20
سانتر
3
5
کرنر
2
4
کارت زرد
1
2
کارت قرمز
0
19
دوئل موفق
30
6
نبرد هوایی موفق
10
17
مالکیت ٪
83
0
شوت
5
0
شوت در چارچوب
2
0
شوت بلاک شده
3
0
شوت داخل محوطه
4
0
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
0
30
تعداد پاس
142
21
پاس صحیح
138
70
دقت پاس ٪
97
0
سانتر
10
0
کرنر
2
0
آفساید
1
5
دوئل موفق
3
1
نبرد هوایی موفق
0
33
مالکیت ٪
67
0
شوت
3
0
شوت در چارچوب
3
0
شوت داخل محوطه
3
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
0
64
تعداد پاس
137
61
پاس صحیح
136
95
دقت پاس ٪
99
1
سانتر
0
0
آفساید
1
3
دوئل موفق
6
1
نبرد هوایی موفق
0
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11