فوتبــال 11

چهارشنبه، 29 دی 1400 ساعت ۲۳:۳۰
 
آمار بازی
57
مالکیت ٪
43
7.34
نمره
6.74
25
شوت
16
11
شوت در چارچوب
5
7
شوت خارج چارچوب
4
7
شوت بلاک شده
7
18
شوت داخل محوطه
7
7
شوت خارج محوطه
9
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
9
741
تعداد پاس
556
638
پاس صحیح
456
86
دقت پاس ٪
82
29
سانتر
20
6
کرنر
5
17
خطا
16
3
آفساید
1
1
کارت زرد
1
71
دوئل موفق
42
23
نبرد هوایی موفق
8
56
مالکیت ٪
44
8
شوت
3
4
شوت در چارچوب
0
0
شوت خارج چارچوب
2
4
شوت بلاک شده
1
6
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
3
263
تعداد پاس
203
222
پاس صحیح
168
84
دقت پاس ٪
83
4
سانتر
9
2
کرنر
3
1
آفساید
0
26
دوئل موفق
16
7
نبرد هوایی موفق
1
55
مالکیت ٪
45
11
شوت
10
4
شوت در چارچوب
3
5
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
5
9
شوت داخل محوطه
5
2
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
4
216
تعداد پاس
186
183
پاس صحیح
149
85
دقت پاس ٪
80
19
سانتر
9
4
کرنر
2
2
آفساید
1
1
کارت زرد
1
31
دوئل موفق
16
12
نبرد هوایی موفق
6
60
مالکیت ٪
40
5
شوت
1
2
شوت در چارچوب
0
2
شوت خارج چارچوب
0
1
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
0
2
شوت خارج محوطه
1
0
مهار دروازه بان
1
115
تعداد پاس
80
102
پاس صحیح
64
89
دقت پاس ٪
80
6
سانتر
1
9
دوئل موفق
3
3
نبرد هوایی موفق
0
63
مالکیت ٪
37
1
شوت
2
1
شوت در چارچوب
2
0
شوت داخل محوطه
2
1
شوت خارج محوطه
0
2
مهار دروازه بان
1
147
تعداد پاس
87
131
پاس صحیح
75
89
دقت پاس ٪
86
0
سانتر
1
5
دوئل موفق
7
1
نبرد هوایی موفق
1
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11