فوتبــال 11

شنبه، 27 آذر 1400 ساعت ۱۶:۳۰
 
آمار بازی
51
مالکیت ٪
49
7.25
نمره
6.84
21
شوت
23
3
شوت در چارچوب
6
13
شوت خارج چارچوب
9
5
شوت بلاک شده
8
13
شوت داخل محوطه
15
8
شوت خارج محوطه
8
5
ایجاد موقعیت خطرناک
2
5
مهار دروازه بان
2
410
تعداد پاس
406
332
پاس صحیح
327
81
دقت پاس ٪
81
31
سانتر
24
12
کرنر
9
14
خطا
13
1
آفساید
0
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
55
دوئل موفق
38
26
نبرد هوایی موفق
14
42
مالکیت ٪
58
4
شوت
13
0
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
5
0
شوت بلاک شده
5
4
شوت داخل محوطه
8
0
شوت خارج محوطه
5
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
2
مهار دروازه بان
0
197
تعداد پاس
275
161
پاس صحیح
236
82
دقت پاس ٪
86
9
سانتر
17
2
کرنر
5
0
کارت زرد
1
31
دوئل موفق
21
15
نبرد هوایی موفق
8
63
مالکیت ٪
37
17
شوت
10
3
شوت در چارچوب
3
9
شوت خارج چارچوب
4
5
شوت بلاک شده
3
9
شوت داخل محوطه
7
8
شوت خارج محوطه
3
4
ایجاد موقعیت خطرناک
1
3
مهار دروازه بان
2
213
تعداد پاس
131
171
پاس صحیح
91
80
دقت پاس ٪
69
22
سانتر
7
10
کرنر
4
1
آفساید
0
2
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
24
دوئل موفق
17
11
نبرد هوایی موفق
6
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11