فوتبــال 11

یکشنبه، 03 بهمن 1400 ساعت ۲۰:۳۰
 
آمار بازی
58
مالکیت ٪
42
6.6
نمره
7.09
16
شوت
16
7
شوت در چارچوب
8
6
شوت خارج چارچوب
5
3
شوت بلاک شده
3
11
شوت داخل محوطه
13
5
شوت خارج محوطه
3
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
4
مهار دروازه بان
5
499
تعداد پاس
352
414
پاس صحیح
274
83
دقت پاس ٪
78
16
سانتر
13
2
کرنر
3
30
پرتاب اوت
25
14
خطا
14
0
آفساید
1
2
کارت زرد
2
47
دوئل موفق
47
14
نبرد هوایی موفق
14
45
مالکیت ٪
55
3
شوت
13
1
شوت در چارچوب
7
2
شوت خارج چارچوب
3
0
شوت بلاک شده
3
2
شوت داخل محوطه
11
1
شوت خارج محوطه
2
0
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
1
182
تعداد پاس
217
138
پاس صحیح
177
76
دقت پاس ٪
82
3
سانتر
7
1
کرنر
2
20
دوئل موفق
21
7
نبرد هوایی موفق
7
70
مالکیت ٪
30
13
شوت
3
6
شوت در چارچوب
1
4
شوت خارج چارچوب
2
3
شوت بلاک شده
0
9
شوت داخل محوطه
2
4
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
4
317
تعداد پاس
135
276
پاس صحیح
97
87
دقت پاس ٪
72
13
سانتر
6
1
کرنر
1
0
آفساید
1
2
کارت زرد
2
27
دوئل موفق
26
7
نبرد هوایی موفق
7
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11