فوتبــال 11

یکشنبه، 26 دی 1400 ساعت ۱۵:۰۰
 
آمار بازی
56
مالکیت ٪
44
6.41
نمره
7.06
13
شوت
21
5
شوت در چارچوب
6
6
شوت خارج چارچوب
12
2
شوت بلاک شده
3
5
شوت داخل محوطه
18
8
شوت خارج محوطه
3
2
ایجاد موقعیت خطرناک
3
2
مهار دروازه بان
3
432
تعداد پاس
345
337
پاس صحیح
262
78
دقت پاس ٪
76
26
سانتر
16
9
کرنر
7
24
پرتاب اوت
21
6
خطا
18
0
آفساید
8
2
کارت زرد
4
43
دوئل موفق
49
11
نبرد هوایی موفق
14
53
مالکیت ٪
47
4
شوت
11
1
شوت در چارچوب
3
2
شوت خارج چارچوب
7
1
شوت بلاک شده
1
2
شوت داخل محوطه
9
2
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
1
مهار دروازه بان
1
218
تعداد پاس
192
167
پاس صحیح
146
77
دقت پاس ٪
76
6
سانتر
10
2
کرنر
3
0
آفساید
5
22
دوئل موفق
22
6
نبرد هوایی موفق
3
60
مالکیت ٪
40
9
شوت
10
4
شوت در چارچوب
3
4
شوت خارج چارچوب
5
1
شوت بلاک شده
2
3
شوت داخل محوطه
9
6
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
3
1
مهار دروازه بان
2
214
تعداد پاس
153
170
پاس صحیح
116
79
دقت پاس ٪
76
20
سانتر
6
7
کرنر
4
0
آفساید
3
2
کارت زرد
4
21
دوئل موفق
27
5
نبرد هوایی موفق
11
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11