فوتبــال 11

سه شنبه، 30 آذر 1400 ساعت ۲۳:۱۵
 
 
آمار بازی
33
مالکیت ٪
67
6.88
نمره
6.88
1
شوت
17
0
شوت در چارچوب
3
1
شوت خارج چارچوب
9
0
شوت بلاک شده
5
1
شوت داخل محوطه
10
0
شوت خارج محوطه
7
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
3
مهار دروازه بان
0
316
تعداد پاس
633
177
پاس صحیح
489
56
دقت پاس ٪
77
7
سانتر
27
3
کرنر
8
15
پرتاب اوت
31
13
خطا
15
3
آفساید
3
2
کارت زرد
1
75
دوئل موفق
78
31
نبرد هوایی موفق
35
32
مالکیت ٪
68
1
شوت
7
0
شوت در چارچوب
1
1
شوت خارج چارچوب
4
0
شوت بلاک شده
2
1
شوت داخل محوطه
4
0
شوت خارج محوطه
3
1
مهار دروازه بان
0
149
تعداد پاس
315
90
پاس صحیح
249
60
دقت پاس ٪
79
3
سانتر
13
1
کرنر
6
0
آفساید
1
2
کارت زرد
1
42
دوئل موفق
42
16
نبرد هوایی موفق
18
34
مالکیت ٪
66
0
شوت
10
0
شوت در چارچوب
2
0
شوت خارج چارچوب
5
0
شوت بلاک شده
3
0
شوت داخل محوطه
6
0
شوت خارج محوطه
4
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
2
مهار دروازه بان
0
167
تعداد پاس
318
87
پاس صحیح
240
52
دقت پاس ٪
75
4
سانتر
14
2
کرنر
2
3
آفساید
2
33
دوئل موفق
36
15
نبرد هوایی موفق
17
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11