فوتبــال 11

شنبه، 27 آذر 1400 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
71
مالکیت ٪
29
6.54
نمره
7.14
17
شوت
8
6
شوت در چارچوب
5
8
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
2
8
شوت داخل محوطه
6
9
شوت خارج محوطه
2
1
ایجاد موقعیت خطرناک
2
1
مهار دروازه بان
6
648
تعداد پاس
269
568
پاس صحیح
200
88
دقت پاس ٪
74
31
سانتر
3
10
کرنر
0
17
پرتاب اوت
12
11
خطا
16
3
آفساید
2
1
کارت زرد
3
69
دوئل موفق
47
15
نبرد هوایی موفق
10
69
مالکیت ٪
31
8
شوت
4
3
شوت در چارچوب
2
2
شوت خارج چارچوب
1
3
شوت بلاک شده
1
5
شوت داخل محوطه
3
3
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
0
مهار دروازه بان
3
319
تعداد پاس
146
276
پاس صحیح
112
87
دقت پاس ٪
77
15
سانتر
1
5
کرنر
0
1
آفساید
1
1
کارت زرد
1
39
دوئل موفق
29
8
نبرد هوایی موفق
4
73
مالکیت ٪
27
9
شوت
4
3
شوت در چارچوب
3
6
شوت خارج چارچوب
0
0
شوت بلاک شده
1
3
شوت داخل محوطه
3
6
شوت خارج محوطه
1
1
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
3
329
تعداد پاس
123
292
پاس صحیح
88
89
دقت پاس ٪
72
16
سانتر
2
5
کرنر
0
2
آفساید
1
0
کارت زرد
2
30
دوئل موفق
18
7
نبرد هوایی موفق
6
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11