فوتبــال 11

یکشنبه، 21 آذر 1400 ساعت ۱۷:۳۰
 
آمار بازی
53
مالکیت ٪
47
6.69
نمره
6.9
19
شوت
14
4
شوت در چارچوب
6
8
شوت خارج چارچوب
6
7
شوت بلاک شده
2
15
شوت داخل محوطه
9
4
شوت خارج محوطه
5
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
4
مهار دروازه بان
2
440
تعداد پاس
406
298
پاس صحیح
273
68
دقت پاس ٪
67
30
سانتر
12
6
کرنر
6
27
پرتاب اوت
29
13
خطا
10
1
آفساید
2
2
کارت زرد
1
49
دوئل موفق
60
18
نبرد هوایی موفق
25
52
مالکیت ٪
48
11
شوت
6
3
شوت در چارچوب
2
3
شوت خارج چارچوب
3
5
شوت بلاک شده
1
8
شوت داخل محوطه
5
3
شوت خارج محوطه
1
0
ایجاد موقعیت خطرناک
1
1
مهار دروازه بان
2
217
تعداد پاس
202
151
پاس صحیح
142
70
دقت پاس ٪
70
12
سانتر
6
3
کرنر
3
1
آفساید
2
1
کارت زرد
0
24
دوئل موفق
29
11
نبرد هوایی موفق
11
53
مالکیت ٪
47
8
شوت
8
1
شوت در چارچوب
4
5
شوت خارج چارچوب
3
2
شوت بلاک شده
1
7
شوت داخل محوطه
4
1
شوت خارج محوطه
4
3
مهار دروازه بان
0
223
تعداد پاس
204
147
پاس صحیح
131
66
دقت پاس ٪
64
18
سانتر
6
3
کرنر
3
1
کارت زرد
1
25
دوئل موفق
31
7
نبرد هوایی موفق
14
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11