فوتبــال 11

یکشنبه، 14 آذر 1400 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
70
مالکیت ٪
30
7.19
نمره
6.44
27
شوت
0
12
شوت در چارچوب
0
9
شوت خارج چارچوب
0
6
شوت بلاک شده
0
14
شوت داخل محوطه
0
13
شوت خارج محوطه
0
4
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
10
748
تعداد پاس
311
680
پاس صحیح
227
91
دقت پاس ٪
73
15
سانتر
7
5
کرنر
1
19
پرتاب اوت
19
15
خطا
7
3
آفساید
0
3
کارت زرد
1
48
دوئل موفق
46
11
نبرد هوایی موفق
6
70
مالکیت ٪
30
14
شوت
0
6
شوت در چارچوب
0
6
شوت خارج چارچوب
0
2
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
0
7
شوت خارج محوطه
0
3
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
5
367
تعداد پاس
162
337
پاس صحیح
115
92
دقت پاس ٪
71
11
سانتر
1
3
کرنر
0
1
آفساید
0
1
کارت زرد
0
19
دوئل موفق
21
4
نبرد هوایی موفق
3
71
مالکیت ٪
29
13
شوت
0
6
شوت در چارچوب
0
3
شوت خارج چارچوب
0
4
شوت بلاک شده
0
7
شوت داخل محوطه
0
6
شوت خارج محوطه
0
1
ایجاد موقعیت خطرناک
0
0
مهار دروازه بان
5
381
تعداد پاس
149
343
پاس صحیح
112
90
دقت پاس ٪
75
4
سانتر
6
2
کرنر
1
2
آفساید
0
2
کارت زرد
1
29
دوئل موفق
25
7
نبرد هوایی موفق
3
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11