فوتبــال 11

پنجشنبه، 11 آذر 1400 ساعت ۲۱:۰۰
 
آمار و ارقام
تورینو در 3 بازی قبلی خانگی خود در سری آ در هر دو نیمه پیروز شده است.
در 6 بازی از 7 بازی قبلی امپولی در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
تورینو در 3 بازی قبلی خانگی خود در سری آ پیروز شده است.
در 3 بازی قبلی خانگی تورینو در سری آ بیش از 2.5 گل زده شده است.
تورینو در 3 بازی قبلی خانگی خود در سری آ حداقل 2 گل زده است.
پیش بینی اتفاقات بازی
تورینو مالکیت توپ را در اختیار خواهد داشت
تورینو بوسیله ضربه شروع مجدد به گل خواهد رسید
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11