فوتبــال 11

شنبه، 06 آذر 1400 ساعت ۲۳:۱۵
 
آمار بازی
44
مالکیت ٪
56
6.48
نمره
7.16
6
شوت
27
1
شوت در چارچوب
12
3
شوت خارج چارچوب
6
2
شوت بلاک شده
9
1
شوت داخل محوطه
16
5
شوت خارج محوطه
11
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
9
مهار دروازه بان
1
440
تعداد پاس
555
375
پاس صحیح
501
85
دقت پاس ٪
90
18
سانتر
26
3
کرنر
9
21
پرتاب اوت
21
9
خطا
4
2
کارت زرد
0
34
دوئل موفق
48
8
نبرد هوایی موفق
10
46
مالکیت ٪
54
1
شوت
11
1
شوت در چارچوب
5
0
شوت خارج چارچوب
4
0
شوت بلاک شده
2
0
شوت داخل محوطه
6
1
شوت خارج محوطه
5
4
مهار دروازه بان
1
237
تعداد پاس
275
204
پاس صحیح
251
86
دقت پاس ٪
91
6
سانتر
13
2
کرنر
3
12
دوئل موفق
24
2
نبرد هوایی موفق
5
42
مالکیت ٪
58
5
شوت
16
0
شوت در چارچوب
7
3
شوت خارج چارچوب
2
2
شوت بلاک شده
7
1
شوت داخل محوطه
10
4
شوت خارج محوطه
6
0
ایجاد موقعیت خطرناک
3
5
مهار دروازه بان
0
203
تعداد پاس
280
171
پاس صحیح
250
84
دقت پاس ٪
89
12
سانتر
13
1
کرنر
6
2
کارت زرد
0
22
دوئل موفق
24
6
نبرد هوایی موفق
5
loading...
در حال بارگذاری...
فوتبــال 11